Kontakt

Besöksadress:
Jacob Gråbergsplats 6
623 50 Hemse

Postadress:
Jacob Gråbergsplats 6
623 50 Hemse

Telefon
0498 - 20 48 00 Expedition/skoladministratör
070 - 788 80 29 Förskoleklass och åk 1
070 - 788 79 08 åk 2-3
0498 - 20 47 97 åk 1-6
070 - 788 82 32 åk 7-9
070 - 749 35 52 Fritidshemmet

Fax:
0498 - 20 48 88

Rektor
Vicky Lindeborg  
Tfn: 0498 - 20 49 58
E-post: vicky.lindeborg@gotland.se

Biträdande rektor
Elisabeth (Lisa) Wanneby
Tfn: 0704 - 47 75 81
E-post: elisabeth.wanneby@gotland.se

Skoladministratör
Ida Thelin
Tfn: 0498 - 20 48 00
E-post: ida.thelin@gotland.se

Studie- och yrkesvägledare
Elisabeth Andersson
Tfn: 0498 - 20 38 06
E-post: elisabeth.andersson01@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Vy över Högbyskolan

Högbyskolan

Högbyskolan är en grundskola som omfattar förskoleklass, årskurs 1-9 och fritidshem. Skolan har cirka 320 elever och präglas av  engagerade medarbetare. Vi har flera pågående projekt, såväl lokala som internationella.

Hitta direkt