Kontakt

Besöksadress:
Jacob Gråbergsplats 6
623 50 Hemse

Postadress:
Jacob Gråbergsplats 6
623 50 Hemse

Telefon
0498 - 20 48 00 Expedition/skoladministratör
070 - 749 35 52 Fritidshemmet

Fax:
0498 - 20 48 88

Rektor
Vicky Lindeborg  
Tfn: 0498 - 20 49 58
E-post: vicky.lindeborg@gotland.se

Biträdande rektor
Elisabeth (Lisa) Wanneby
Tfn: 0704 - 47 75 81
E-post: elisabeth.wanneby@gotland.se

Skoladministratör
Jenny Olsson
Tfn: 0498 - 20 48 00
E-post: jenny.olsson02@gotland.se

Studie- och yrkesvägledare
Malin Edman
Tfn: 0498 - 26 34 94
E-post: malin.edman@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Vy över Högbyskolan

Välkommen till Högbyskolan (F-9)

Vi stöttar eleverna i sitt livslånga lärande och vi strävar efter trygghet och studiero. Vi arbetar förebyggande och främjande där skolnärvaro och höga förväntningar på eleverna står i fokus. Eleverna ska ha tydliga mål och ges förutsättningar för att nå höga resultat på olika sätt. De får lära sig ta ansvar för sina handlingar och sin egen inlärning och vi tycker det är viktigt att eleverna känner tillfredsställelse och glädje i det de gör och i de resultat man uppnår.

Hitta direkt