Kontakt

Agneta Nyström
Avdelningschef
Tfn: 0498-26 34 58
E-post: hemtjanst@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Hemtjänstpersonal på besök hos äldre dam

Hemtjänst Region Gotland

Region Gotland förvaltar en lång tradition och erfarenhet av att erbjuda hemtjänst åt gotlänningarna. Genom att ha verkat så länge på området vill vi påstå att vi kan hemtjänst och att vi kan Gotland. Lokal förankring, god lokalkännedom och ett väl etablerat samarbete med vården och andra aktörer har gjort oss populära och omtyckta över hela ön.

 

Det är inte bara våra kunder som tycker om oss. Genom att erbjuda trygga anställningar och värna om våra medarbetare blir vi också en attraktiv arbetsgivare. En viktig del i anställnings-tryggheten är att erbjuda alla medarbetare minst 90 procent arbetstid. Alla ska kunna känna att det går att leva på sin lön för vi vet att när personalen mår bra mår kunderna bra.

 

Vi tror helt enkelt på att måna om människor - oavsett deras situation i livet. Den tanken bär vi alltid med oss, lika självklart som vi bär synlig legitimation när vi är på jobbet.