Kontakt

Handläggare
Måndag-fredag 9-12
Telefon: 0498-20 49 69
E-post: mottagningsteamet.sof@gotland.se

 

Alla kontaktuppgifter till särskild boende finner du i tjänsten jämför särskilda boende.

Länk till tjänsten jämför särskilda boenden, Jämför särskilda boenden


 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hemtjänst

Om du har behov av stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt finns möjlighet att ansöka om det stödet.
Du ansöker om hemtjänst via socialförvaltningens myndighetsavdelning.
Du blir då kontaktad av en handläggare som tillsammans med dig utreder ditt behov av hemtjänst.
Region Gotland har valfrihetssystem LOV, vilket betyder att du möjlighet att välja utförare av hemtjänsten.