Kontakt

Havdhem skola 

Besöksadress:
Prästgårdsvägen 30, 623 41 Havdhem

Postadress:
Havdhem skola
Prästgårdsvägen 30
623 41 Havdhem

Telefon:
Skola 070-788 79 32

Åk F-2 070-447 67 08

Fritids Blodboken 0737 - 65 87 40

Biträdande rektor:
Irene Pettersson
Telefon: 070-083 28 87
E-post: irene.pettersson@gotland.se

Skoladministratör:
Jenny Olsson
tfn: 0498-20 48 00
E-post: jenny.olsson02@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Vy över Havdhem skola

Välkommen till Havdhem skola (F-6)

"Vår vision är att skapa en skola för alla som sätter barnet i centrum. En skola som ger varje elev en meningsfull skolvardag med sammanhang och helhet. Vårt mål är att varje elev ska gå ut vår skola med självkänsla och tillit till sin egen kapacitet, där självförtroendet finns att våga ta steget från att drömma till att förverkliga drömmen."

Rektor med personal på Havdhem skola

 

Hitta direkt