Kontakt

Avdelningen för arbetsliv och etablering
Besöksadress:
Norra Hansegatan 6B
621 82 Visby

Anställningar
E-post: anstallningsteam@edu.gotland.se

Lena Jonasson
Enhetschef med ansvar för feriejobb, etablering och anställningsteam
Telefon: 0498-20 38 22
E-post: lena.jonasson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Handledarutbildning

Avdelningen för arbetsliv och etablering erbjuder anställda inom Region Gotland och parter inom näringslivet utbildning i att vara handledare. Vi erbjuder kompetensutveckling inom breddad rekrytering för att bidra till fortsatt arbete kring ett inkluderande mottagande. 

Region Gotland satsar på att ge utbildningen för att förbereda arbetsplatser inför att ta emot anställda med stöd: praktikanter, feriearbetare eller personer i arbetsträning. 

Utbildningen riktar sig till den som redan är handledare eller till den som är intresserad av att lära sig mer inför mötet med olika personer som anställs med stöd.

Syftet är att skapa bättre förutsättningar för verksamheter och företag att ta emot personer genom att stärka handledarna. 

Utbildningen berör olika delar av att vara handledare och ger en bred grund inför ett sådant uppdrag. Träffarna innehåller bland annat praktiska tips kring introduktion och uppföljning, handledarens olika roller, MI (Motiverande samtal) med samtalstips och förhållningssätt samt ger möjlighet till reflektion och utbyte av erfarenheter.  

Den omfattar två halvdagar uppdelat på två tillfällen. Det finns två kursstarter per termin med 12 platser per gång.  

Hösten 2023 

Handledarutbildning, kursstart 1

18 oktober och 8 november (förmiddagar)

Handledarutbildning, kursstart 2

15 november och 29 november (förmiddagar)

Hur du anmäler dig

Anmäl intresse redan nu till anstallningsteam@edu.gotland.se. Utbildningen är kostnadsfri och andra tillfället avslutas med en gemensam lunch. 

Pernilla Soland
Telefon: 0498-20 35 87
E-post: anstallningsteam@edu.gotland.se