Kontakt

Hamnavdelningen, teknikförvaltningen
Besöksadress: Färjeleden 2, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: visby.port@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hamnar

Region Gotland äger 15 stycken hamnar varav sex av hamnarna är utarrenderade.

Hamnarna i Visby, Slite och Klintehamn är strategiska för Gotlands välfärd och utveckling. De ska ha full kapacitet för sina uppdrag gällande färjetrafik, gods, fritids- och kryssningstrafik. Hamnarna skall ses som en helhet där man separerar och delar upp verksamheterna och fartygstrafiken.

Strategier:

  • Regionen skall fokusera på de strategiska hamnar samt de hamnar som behövs för den gotländska näringen. Övriga hamnar försäljs då de utvecklas bäst av lokala föreningar och företag.
  • Hamnavdelningen skall genomföra regelbundna kundmöten i syfte att tillgodose våra kunders behov av hamnkapacitet på kort och lång sikt.

Hitta direkt