Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälsosjuksköterskemottagningen

Välkommen till Hälsosjuksköterskemottagningen.

Till dig som vill förändra dina levnadsvanor

På mottagningen får du stöd i tobaksavvänjning, alkoholprevention med mera. Du kommer till individuella samtal och är delaktig i processen och planeringen för att nå målet.

Behandlingssamtalet utförs av specialistsjuksköterska.

Mottagningsbesök sker två dagar i veckan på lasarettet och två dagar inom primärvården på Korpen.

Måste jag ha remiss?

Du kan besöka mottagningen med eller utan remiss.

Så hittar du till mottagningen

Visby lasarett plan 2 (Hisshall A) vid Infektions- Lungmottagningen samt Allergimottagningen.

Viktig information inför ditt besök inom sjukvården

  • Besök inte sjukvården vid symtom på covid-19 
  • Tvätta händerna noggrant eller använd handdesinfektion inför besöket
  • Hålla avstånd till andra för att minska risken för smittspridning
  • Munskydd för patienter och besökare rekommenderas i öppenvård och vård- och omsorgslokaler.
Så använder du munskydd

Länk till film från 1177 Vårdguiden om hur du använder munskydd.