Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälsa och sjukvård

Här hittar du vägar till råd, stöd och tips på vad du kan göra för att leva hälsosamt och information om hur du söker vård på Gotland.

Region Gotland ansvarar för och erbjuder hälso- och sjukvård samt tandvård. Regionen arbetar för god och jämlik hälsa i befolkningen. Folkhälsoarbetet pågår inom samtliga förvaltningar.

Viktig information inför ditt besök inom sjukvården

  • Besök inte sjukvården vid symtom på covid-19 
  • Tvätta händerna noggrant eller använd handdesinfektion inför besöket
  • Hålla avstånd till andra för att minska risken för smittspridning
  • Munskydd för patienter och besökare rekommenderas i öppenvård och vård- och omsorgslokaler.
Så använder du munskydd

Länk till film från 1177 Vårdguiden om hur du använder munskydd.

Illustration: Om du blir sjuk

Så söker du vård

Information till alla som bor eller vistas på Gotland.
Äldre par med en hund.

Seniorsidan

Nu finns en sida för dig som är 65+ och som vill få inspiration och information.
Bild på man som tittar ut genom fönster (Foto: 1177 Vårdguiden)

Om du behöver prata

Ibland kan det vara bra att få prata med någon som lyssnar.

Hitta direkt