Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälsans stig - en insats för livet!

Hälsans Stig är en specialanlagd promenad- och motionsslinga som anläggs inom attraktiva ströv- och promenadområden inom kommuner och städer över hela landet. Idén kommer ursprungligen ifrån den Irländska hjärtfonden.

1995 invigdes den första Hälsans Stig på Irland. Den första Hälsans Stig i Sverige invigdes i maj 1998 runt Brunnsviken i Stockholm. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund har ett huvudmannaskap för Hälsans Stig i Sverige.  

Hälsans Stig i Visby invigdes i augusti 1999

i samarbete med Hjärt-Lungfonden och Gotlands kommun. Huvudmannaskapet för Hälsans Stig på Gotland har föreningen HjärtLung Gotland tillsammans med Region Gotland. Slingan börjar/slutar vid Strandgärdet och går via Norderstrand, Flundreviken, Kärleksstigen och Nordergravar och är 7 km lång.

Varje kilometer utefter Hälsans Stig är utmärkt med kilometerskyltar, så att man alltid vet vilken sträcka som tillryggalagts. Man kan börja sin promenad var man vill utefter slingan och sluta när man vill, och ändå veta hur långt man har gått. OBS! Vissa delar av stigen snöröjes och halkbekämpas inte under vinterhalvåret.

Får man cykla på Hälsans Stig?
Ja det får man. Hälsans Stig i Visby ligger inom naturreservatet "Galgberget" och här finns det inga förbud att cykla på stigen. Dock skall cyklister tänka på att ta det lugnt. De som promenerar eller springer på Hälsans Stig har företräde.

Hälsans Stig Fårösund

Hälsans Stig i Fårösund på norra Gotland är 5 km lång och invigdes i oktober 2003. Slingan går längs med Kustparken - Strandvägen - Fårösundsskolan - idrottsplatsen. Kartan som beskriver slingans sträckning finns att hämta på ICA-Bungehallen, Biblioteket samt på Gotlands IdrottsCenter i Kustparken.

Hälsans Stig Hemse 

Hälsans Stig i Hemse på södra Gotland är 5 km lång ock invigdes i oktober 2003. Slingan går inne i samhället, från Bangårdsgatan(busstationen), via Stabbgårdsgatan till Kanalgränd. Den sträcker sig förbi kyrkan, Hagatan, Smissgatan och Ripgränd.  Den går slutligen längs med Högbyäng, Nyhagsgatan, Burggatan och slutar där motionsslingan tar vid utanför simhallen.  Karta som beskriver slingans sträckning finns att få på Biblioteket, Röda Korset Kupan, och på Hemse Vårdcentrum.

Samtliga kartor finns att ladda ner. Se nedan.