Kontakt

Lina Holmgren
Programkoordinator på Gotland
Telefon: 0498-26 90 92
E-post: lina.holmgren@gotland.se

Frida Ganshed
Kommunikationsstrateg
Telefon: 0498-26 90 83
E-post: frida.ganshed@gotland.se

Ta gärna kontakt med någon av de strateger som är kontaktpersoner för uppdragets fem områden.

Peter Bloom
Ny industriell utveckling
Telefon: 0498-26 94 58
E-post: peter.bloom@gotland.se 

Karin Farinder
Hållbara livsmedel och maritima näringar 
Telefon: 0498-26 94 99
E-post: karin.farinder@gotland.se 

Mats Jansson
Besöksnäring och kultur
Telefon: 0498-26 95 23 
E-post: mats.jansson@gotland.se 

Karin Winsnes
Besöksnäring och natur
Telefon: 0498-20 17 03
E-post: karin.winsnes@gotland.se

Petra Thunegård-Gråberg
Kompetensförsörjning
Telefon: 0498-26 92 13 
E-post: petra.thunegard-graberg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hållbara Gotland

Hållbara Gotland är ett nationellt uppdrag där 100 miljoner kronor har avsatts för att genomföra insatser för hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling på Gotland. Uppdraget är en följd av beslutet att skydda områden av riksintresse för naturvård på norra Gotland, ett beslut som innebär en begränsning i möjligheterna att fortsätta bryta kalk inom området. 

Uppdraget pågår under 2016–2020 och genomförs i samarbete mellan Tillväxtverket och Region Gotland. Syftet är att stärka näringslivets utvecklingsförutsättningar och långsiktigt bidra till ökad sysselsättning på ön.

Här ser ni tre exempel på pågående projekt inom Hållbara Gotland. 
 


Mer information om Hållbara Gotland finns att läsa på Tillväxtverkets hemsida

Vid frågor kontakta kommunikationsstrateg Frida Ganshed, frida.ganshed@gotland.se, 0498-26 90 83