Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hållbara Gotland - Genomförande och lärdomar

Välkommen till en sammanfattning av Hållbara Gotland! Programmet pågick mellan åren 2016 till 2020. 

Här kan du ta del av exempel på genomförda insatser och röster från deltagare i programmet, runt om på Gotland.

Läs mer om Hållbara Gotland-programmet på Tillväxtverkets hemsida

Programmet Hållbara Gotland syftade till att utveckla och stärka strukturer för näringslivsutveckling, frigöra gotländska företags utvecklings­kraft och innovationsförmåga inom de fem strategiska områdena:

  • ny industriell utveckling
  • livsmedel och maritima näringar
  • besöksnäring och kultur
  • digitalisering
  • kompetensförsörjning

Totalt fördelades 100 miljoner kronor till insatser.

 

Gotlandsägg

Från idé till pannkaksfabrik på ett år. Hur tar man bäst tillvara på spill från äggpackeriet? Genom att göra pannkakor såklart!

LRF och Gotlands Slagteri

Att skapa förutsättningar för ett klimatsmartare kött.

Science Park Gotland

En plats för innovation, entreprenörskap och kunskap för företagare.

Hållbara Gotland-konferensen

Företagare och projektledare delar med sig av sina erfarenheter av utvecklingsarbetet.

Auktorisation av guider på Gotland

Bildstenar skapar nya besöksmål

Företagsstöd

Dessa företag har tagit emot företagsstöd till investeringar och utveckling.