Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kommunalt naturreservat Södra Hällarna

Regionstyrelsen gav våren 2011 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att på Visborgsområdet, väster om Toftavägen, ta fram ett förslag till kommunalt naturreservat med föreskrifter som syftar till att dels säkerställa områdets biologiska värden. Man vill även underlätta för allmänheten att nyttja området för rekreation och naturupplevelser.

Beslutsunderlag för Södra Hällarna

Inventeringar etc.

Välkommen till Södra Hällarna