Kontakt

Habiliteringen

 

Telefontid för tidsbokning:

Måndag - fredag klockan 06:30 - 16:00
Telefon: 0498-26 82 31 (återuppringningstjänst)
 

Avbokning - knappval 1 (lämna röstmeddelande)

Vuxen - knappval 2

Barn- & ungdom - knappval 3

Vårdgrannar & andra yrkesverksamma - knappval 4 (lämna röstmeddelande)

Ombokning, journalfrågor, övriga frågor - knappval 5

 

Avbokning:
Telefon: 0498-26 82 31 (knappval 1)
Uteblivet besök/ej avbokat besök senast klockan 14.00 dagen innan kommer att debiteras.

Du når oss också på Vårdguiden 1177.se . Där kan du avboka eller omboka tid, be om att få bli kontaktad och skicka in egenremiss. Logga in med e-legitimation

 

Besöksadresser

Barn- och ungdomshabiliteringen: Birkagatan 1Y, Visby, Hitta hit

Vuxenhabiliteringen: Tjelvarvägen 11 A, Visby, Hitta hit
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Habiliteringen

Obs! Vuxenhabiliteringen har ny besöksadress från 18/1 2023.
Mer information finns på "Aktuellt på Habiliteringen"

 

Habiliteringen är en specialistverksamhet som kompletterar övrig hälso- och sjukvård på Gotland med särskild kompetens om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling.


Habilitering är till för personer som har

  • Intellektuell funktionsnedsättning (IF)
  • Rörelsenedsättning
  • Autism
  • Tidigt förvärvad hjärnskada eller ryggmärgsskada
     

Att få kontakt med Habiliteringen

För att komma till oss behövs en remiss från annan sjukvårdsenhet eller en egenremiss.

Remiss kan skrivas av läkare eller psykolog på t.ex. vårdcentral, Barnhälsovården (BVC), Barn- och ungdomspsykiatrin (bup) eller Elevhälsans medicinska insats (skolan).

Egenremiss kan fyllas i och skickas in digitalt via våra e-tjänster på 1177.se. Logga in med e-legitimation. Vårdnadshavare kan agera ombud för barn upp till 13 år i e-tjänsterna.

Det går också att fylla i en blankett för egenremiss direkt i datorn eller skriva ut den och fylla i den för hand. Skicka den ifyllda egenremissen som brev till adressen som står på blanketten.
 

Mer information om Habiliteringen
Här kan du läsa mer om våra yrkesgrupper och våra insatser: 1177.se/Gotland/habiliteringen-pa-gotland

 

Hitta direkt