Kontakt

Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se

Besöksadress: 
Gesällgatan 7, 621 82 Visby

Hitta hit 

facebook.com/vuxenutbildningengotland

youtube.com/KomvuxGotland

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning är till för dig som:

  • vill skaffa behörighet till eftergymnasiala studier
  • ​har avbrutit dina tidigare gymnasiestudier
  • vill ha slutbetyg eller examen från gymnasial vuxenutbildning
  • vill utbilda dig till ett yrke
  • vill förbereda dig för fortsatta studier och arbetsliv

Du får studera hos oss:

  • från och med höstterminen det år du fyller 20 år. Om du har slutfört en utbildning på ett nationellt gymnasieprogram eller en likvärdig utbildning i gymnasieskolan, kan du påbörja gymnasiestudier hos oss tidigare.
  • om du är folkbokförd på Gotland. Om du är folkbokförd i annan kommun ska ansökan lämnas in till hemkommunen. Hemkommunen måste vilja betala kostnaden för din utbildning på Gotland om du ska kunna bli antagen.

Du får inte läsa en kurs som du redan har godkänt/E eller högre betyg i. Du har dock möjlighet att göra prövning i kursen.

Olika sätt att studera

Vi erbjuder följande studieformer: 

  • Flex - flex är en studieform där du själv väljer i vilken mån du studerar i klassrum och i vilken mån du studerar på distans. Allt material - texter, uppgifter, videoföreläsningar och länkar - finns i kursens digitala klassrum, precis som på distans. Men varje vecka erbjuds också öppna lektioner och handledningstid som du är välkommen att gå på utifrån behov och möjlighet. 
  • Distans via Hermods - kursen genomförs på distans i samarbete med Hermods 

Läs mer om flexstudier

Läs mer om distansstudier

Kursutbud och ansökan

Du kan se hela utbudet av kurser i vår webbansökan där du också gör din ansökan:

Kursutbud och ansökan


Vid eventuella frågor kontakta våra studie- och yrkesvägledare: 

Studie- och yrkesvägledning


Mer information