Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Postadress: Region Gotland, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00 (växel)
E-post*: registrator-gvn@gotland.se
(*Ärenden som rör verksamheterna inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, folkhögskola, ungdomsgårdar, studie- och yrkesvägledning, arbetsmarknads- och integrationsinsatser samt kommunala aktivitetsansvaret)   

Gymnasieantagningen
Telefon: 0498 - 26 94 43
E-post: gymnasieantagning@gotland.se

Mer kontaktuppgifter

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på glada ungdomar som tar studenten.

Gymnasie- och vuxenutbildning

Välkommen till Region Gotlands sidor om gymnasie- och vuxenutbildning.

Här hittar du information om gymnasieskolan och dess programutbud, antagning, behörighet med mera och om möjligheterna till vuxenstudier på Gotland. Här hittar du också vägledande information om studier och yrke.

Gymnasievalet

Här kan du läsa allt om gymnasievalet 2020.

Luncherbjudande

Information till gymnasieelever med distansundervisning, restauranger och butiker

Kompetenta Gotland

Kompetenta Gotland är ett projekt som har fokus på kompetensförsörjningen på Gotland och pågår mellan år 2017-2020.
Person läser i en lärobok

Tillgängliga lärmiljöer

Satsningen som ska göra skolan mer tillgänglig för alla

Hitta direkt