Kontakt

Frågor om gymnasievalet, antagning, inackorderings- och resebidrag

Antagningshandläggare
Telefon: 0498-26 94 43
E-post: gymnasieantagning@gotland.se

Postadress:
Gymnasieantagningen på Gotland
Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
621 81 Visby

Frågor om studieval och yrke hänvisas till våra studie- och yrkesvägledare, som även hjälper till när det är semesterstängt hos gymnasieantagningen.

Kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledning

Frågor till Wisbygymnasiet

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasieskolan på Gotland

Gymnasieskolan vänder sig till ungdomar mellan 16 och 20 år. Alla ungdomar som har avslutat grundskolan har rätt till en treårig gymnasieutbildning.

Den ger grundläggande kunskaper för vidare studier och ett framtida yrkes- och samhällsliv. Varje elev i gymnasieskolan har en individuell studieplan.

Under rubriken Kommunal gymnasieskola hittar du Wisbygymnasiet. Där finns mer detaljerad information om skolan. Mer om de aktuella program som erbjuds i den kommunala gymnasieskolan hittar du under rubriken: Gymnasieutbildningar.

Efter att man fyllt 20 år finns det möjlighet att genomgå gymnasial vuxenutbildning eller särvux. Gymnasiesärskolan vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning, tilläggshandikapp, förvärvad hjärnskada, autism eller autismliknande tillstånd.
 

Mer information om gymnasial vuxenutbildning

Mer information om gymnasiesärskolan

You find information about the upper secondary school in english and other languages linked below.  

Hitta direkt