Kontakt

Särskolans expedition
Besöks- och postadress: Säves väg 10, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 94 52

Anna Levén, rektor för Solbergaskolans grundsärskola, Norrbacka grundsärskola och kompletterande fritidshem, Polhems grundsärskola, samundervisningsgrupper
Telefon: 0498-20 42 64
E-post: anna.leven@gotland.se

Ulrika Forsberg
Skolchef för Särskolans linje och rektor för Wisbygymnasiet gymnasiesärskola, Desideria grundsärskola och kompletterande fritidshem
Telefon: 0498-26 32 19
E-post: ulrika.forsberg@gotland.se

Veronica Båtelsson
Skoladministratör
Telefon: 0498-26 94 52, 0737-658 051
E-post: veronica.batelsson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasiesärskolan

Alla ungdomar i Sverige som har avslutat grundsärskolan har rätt till en gymnasieutbildning. 

Gymnasiesärskolan vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada. Eleven studerar under fyra år och ska under denna tid få en bra grund för arbete eller fortsatta studier vid t.ex folkhögskola eller Komvux som särskild utbildning.

I januari varje år kan du som går i år 9 i särskolan börja söka till gymnasiesärskolan. Ansökan sker på pappersblankett som du kan få av studie- och yrkesvägledaren eller på särskolans expedition. 

Utbildningar vi erbjuder

Gymnasiesärskolan på Gotland erbjuder i dagsläget tre av de nio nationella programmen samt det individuella programmet. Det individuella programmet vänder sig till de elever som inte kan följa utbildningen på nationellt program och behöver en utbildning som är mer anpassad. 

Gymnasiesärskolans program:

  • Programmet för estetiska verksamheter
  • Programmet för hotell, restaurang och bageri
  • Programmet för skog, mark och djur
  • Individuella programmet
  • Övriga nationella program är möjliga att söka i annan kommun. Läs mer om programmen

Utöver ovan nämnda program försöker gymnasiesärskolan göra individuella anpassningar tillsammans med eleverna.

Ett underliggande tema på våra utbildningar är hälsa och friskvård. Du har även möjlighet att välja specifika kurser inom det här området inom det individuella valet. Andra möjliga alternativ är gymnasieskolans introduktionsprogram yrkesintroduktion och individuellt alternativ.

Efter studierna

Studierna hos oss ska också stärka personlig utveckling och bidra till ett aktivt deltagande i samhällslivet. Alla elever som går gymnasiesärskolan arbetar utifrån en individuell studieplan där man utgår ifrån förmågor, möjligheter och intressen.

Efter genomförd utbildning ska eleven utifrån sin förmåga klara av att leva ett rikt liv som vuxen med boende, fritid och arbete eller sysselsättning.