Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland
621 81 Visby
E-post: registrator-gvn@gotland.se

Kontaktuppgifter till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Nämndsekreterare
Malin Karlsson
Telefon: 0498-26 94 44
E-post: malin.karlsson03@gotland.se

Ordförande, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden mandatperioden 2019-2022
Andreas Unger (M)
Telefon: 0498-26 98 94
E-post: andreas.unger@gotland.se

Klagomål, synpunkter och beröm

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har det politiska ansvaret över den kommunala gymnasieskolan, folkhögskolan, vuxenutbildningen, arbetet med arbetsmarknadsinsatser, den samlade studie- och yrkesvägledningen, mottagandet och etableringen av nyanlända invandrare och kvotflyktingar, den öppna ungdomsverksamheten i Region Gotland samt de kommunala sommarjobben för ungdomar i åldern 13–18 år.

Under nämnden finns utbildnings- och arbetslivsförvaltningen som driver vissa av de verksamheter som nämnden ansvarar över. Förvaltningens tjänstemän har uppdraget att ta fram de underlag som behövs för att kunna fatta olika beslut och verkställer också de beslut nämnden fattar.
 

Mer om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen