Kontakt

Björn Ahlsén
Kulturstrateg
Telefon: 0498-26 96 81, 070-44 77 436
E-post: bjorn.ahlsen@gotland.se

Madeleine Nilsson
Kulturutvecklare och föreningsfrågor
Telefon: 0498-26 96 28, 0737-65 82 62
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Hanna Wärff Radhe
Kultursamordnare
Telefon: 0498-26 96 51, 073-765 80 91
E-post: hanna.warff-radhe@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på Ann Sofie Söderqvist

Gullinpriset

Lars Gullin-priset har delats ut sedan 1997 av Lars Gullin Sällskapet (LGS) i samarbete med Region Gotland samt Orkester Journalen (OJ). Förutom ett resestipendium på 20 000 kronor, som finansieras av Laila och Charles Gavatins Stiftelse för Jazzmusik, består priset av en statyett av den gotländska konstnären Stina Lindholm samt att pristagaren medverkar vid två konserter i Sanda kyrka på Gotland och vid en uppföljande konsert på Munkkällaren i Visby, som arrangeras av Kulturföreningen Roxy. Priset delas ut vid konserterna i Sanda, första söndagen i juli.

 

 

MOTIVERING LARS GULLIN PRISET 2019 

Ann-Sofi Söderqvist har alltsedan 1970-talet varit ett välbekant ansikte i Stockholms jazzvärld. Med sin trumpet har hon hörts i vitt skilda musikaliska sammanhang som Bernt Rosengrens storband, Hot Salsa, Änglaspel, Marie Bergman, för att nämna några. Med sitt känsliga lyriska spel har hon tidigt visat sin personliga touch. 

På 1990-talet arbetade ”Soffi” med musik till barnteater på Stadsteatern, och kanske var det där komponerandet tog fart. Under hennes andra studieperiod på Kungliga Musikhögskolan kom fokus att ligga på komposition, och sedan dess har hennes konst i än högre grad sprungit ur hennes penna. 

Parallellt med att komponera och arrangera orkesterverk och körverk blev hon sedan initiativtagare till ett nytt storband, ”Composer’s Big Fun”, en plattform för nyskriven musik. Det blev en kreativ period med mycket utforskande av storbandets möjligheter. Det ledde i sin tur till ett nytt helt eget band: Ann-Sofi Söderqvist Jazz Orchestra. Här har Ann-Sofi Söderqvist blommat ut konstnärligt med ett personligt tonspråk och tydlig kompassriktning. Musiken är nämligen helt och hållet hennes egen och hon har konsekvent arbetat hårt för att den ska kunna framföras.

Man får dock inga priser för att man kämpar med att hålla ihop ett storband och slåss mot väderkvarnar i ett kargt kulturlandskap, ofta i konkurrens med kommersiella krafter. Gullinpriset får man för att man har bidragit till att skapa den sköna musik vi alla så väl behöver.