Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Guide för förtroendevalda

Denna guide vänder sig till dig som är förtroendevald i Region Gotland. Här samlar vi grundläggande information som du behöver i ditt uppdrag.

Här hittar du bland annat information om regionens uppdrag och ansvar, om vad ditt uppdrag som politiker innefattar, former för sammanträden, utbildningar och mycket mer. Här hittar du även IT-stöd, självhjälp för iPad och nämndshandlingar.