Kontakt

Lotta Nilsson
Arbetslagsledare för grundläggande vuxenutbildning
E-post: lotta.nilsson@gotland.se

Eva Elisdotter
Biträdande rektor
E-post: eva.elisdotter@gotland.se
Telefon: 0498-20 36 20

Besöksadress: 
Gesällgatan 7, 621 82 Visby
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se

Hitta hit 

 


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Grundläggande vuxenutbildning

Du som behöver svensk grundskoleutbildning kan studera engelska, matematik, NO, svenska och svenska som andraspråk hos oss. Vill du studera SO behöver du ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare. 

Du får studera hos oss:

  • Från och med höstterminen det år du fyller 20 år. 
  • Om du är folkbokförd på Gotland. Om du är folkbokförd i annan kommun ska ansökan lämnas in till hemkommunen. Hemkommunen måste vilja betala kostnaden för din utbildning på Gotland om du ska kunna bli antagen.

Du får inte läsa en kurs som du redan har godkänt/E eller högre betyg i. Du har dock möjlighet att göra prövning i kursen.

Olika sätt att studera

Vi erbjuder följande studieformer: 

Klassrum

Traditionell undervisning i klassrum på dagtid. 

Flex 

Flex är en studieform där du själv väljer i vilken mån du studerar i klassrum och i vilken mån du studerar på distans. Allt material – texter, uppgifter, videoföreläsningar och länkar – finns i kursens digitala klassrum, precis som på distans. Men varje vecka erbjuds också lektioner som du är välkommen att gå på utifrån behov och möjlighet. 

Läs mer om flexstudier för grundläggande vuxenutbildning

 

Kursstarter hösten 2023

Start: 230828 (20 veckor)
Sista ansökningsdag: 230807

Start: 231002 (20 veckor)
Sista ansökningsdag: 230911

Start: 231106 (20 veckor)
​Sista ansökningsdag: 231016

Kursstarter våren 2024

Start: 240115–240531

Sista ansökningsdag: 231217

Start: 240219–240705
Sista ansökningsdag: 240128

Start: 240325–240705
Sista ansökningsdag: 240303

Start: 240429–240705 (endast SvA grund)
Sista ansökningsdag: 240407

 

Du får en kallelse via e-post till kursstart. Om du inte har möjlighet att komma detta datum får du göra en ny ansökan till nästa start.

Möjlighet till förlängning av kurser finns. Kontakta då en av våra handläggare/studie- och yrkesvägledare för mer information.

Ansöka till kurser

Du söker kurserna via vår webbansökan. Där ser du också schemat för kurserna:

Gör en ansökan

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för att få hjälp med att planera studierna: 

Studie- och yrkesvägledning

 

Vill du veta mer om grundläggande kurser?

Här kan du läsa en presentation av varje kurs samt se filmer om dem. Filmerna finns även på andra språk än svenska: 

Mer information om grundläggande kurser