Kontakt

Lotta Nilsson
Arbetslagsledare för grundläggande vuxenutbildning
E-post: lotta.nilsson@gotland.se

Eva Elisdotter
Biträdande rektor
E-post: eva.elisdotter@gotland.se
Telefon: 0498-20 36 20

Besöksadress: 
Gesällgatan 7, 621 82 Visby
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se

Hitta hit 

 


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Grundläggande vuxenutbildning

Du som behöver svensk grundskoleutbildning kan studera engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk hos oss.

Du får studera hos oss från och med höstterminen det år du fyller 20 år och du måste vara folkbokförd på Gotland. Om du är folkbokförd i annan kommun ska ansökan lämnas in till hemkommunen. Hemkommunen måste vilja betala kostnaden för din utbildning på Gotland om du ska kunna bli antagen.
 

Kursstarter våren 2023

Start: 2023-02-13 (20 veckor)
Sista ansökningsdag: 2023-01-31

Start: 2023-03-20 (15 veckor)
Sista ansökningsdag: 2023-02-28


Du får en kallelse via mail till kursstart. Om du inte har möjlighet att komma detta datum får du göra en ny ansökan till nästa start.

Möjlighet till förlängning av kurser finns. Kontakta då en av våra handläggare/studie- och yrkesvägledare för mer information.

Ansöka till kurser

Du söker kurserna via vår webbansökan. Där ser du också schemat för kurserna:

Gör en ansökan

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för att få hjälp med att planera studierna: 

Studie- och yrkesvägledning

 

Vill du veta mer om grundläggande kurser?

Här kan du läsa en presentation av varje kurs samt se filmer om dem. Filmerna finns även på andra språk än svenska: 

Mer information om grundläggande kurser