Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 
Telefon: 0498 - 26 90 00 (växel)
E-post*: registrator-bun@gotland.se 

(*Ärenden som rör förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, barn- och elevhälsa, kulturskola och Fenomenalen Science Center)

Ytterligare kontaktinformation
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lärare med elever i Kräklingbo skola

Grundskola 7-16 år

Gotland har 31 kommunala grundskolor som är indelade i sju elevupptagningsområden med en 7-9 skola i varje (Visby är uppdelat i två områden).

Eleverna erbjuds en skolplacering inom det elevupptagningsområde man bor i men kan välja annan skola i mån av plats. Läs mer om det fria skolvalet under rubriken "Skolval Gotland".

Alla elever som valt sin hemskola erbjuds skolskjuts utifrån det regelverk som barn- och utbildningsnämnden beslutat. Läs mer om det under rubriken "Skolskjuts". På Gotland erbjuds alla elever ett "Bussiga kortet" som innebär att de åker gratis med landsortstrafiken under skolåret.