Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 
Telefon: 0498 - 26 90 00 (växel)
E-post*: registrator-bun@gotland.se 

(*Ärenden som rör förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, barn- och elevhälsa, kulturskola och Fenomenalen Science Center)

Ytterligare kontaktinformation
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lärare med elever i Kräklingbo skola

Grundskola 7-16 år

På Gotland finns idag 35 grundskolor varav 31 bedrivs i Region Gotlands regi. I grundskoleverksamheten ingår förskoleklass, årskurs 1-9 samt fritidshem för barn som är 6-12 år. 

Elever erbjuds alltid plats i en skola i det elevupptagningsområde man bor i, men kan välja annan skola i mån av plats. Läs mer om det under rubriken "Välja skola".

Alla elever som valt sin hemskola erbjuds skolskjuts. Läs mer om det under rubriken "Skolskjuts". På Gotland erbjuds alla elever ett "Bussiga kortet" som innebär att de åker gratis med landsortstrafiken under skolåret.