Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Grillplatser

Runtom på Gotland finns det flertalet anlagda grillplatser för er som vill träffas ute och umgås och grilla. Grillplatserna är placerade i Region Gotlands naturreservat, i tätortsnära skogsområden, på badplatser och i parker.

Till Region Gotlands grillar tar den som vill grilla med sig egen ved eller kol. Visa hänsyn till varandra och dela gärna om det är fler som vill använda grillen samtidigt. 

Det är bra att ha koll på spridningsrisken och aldrig lämna en grill med eld eller glöd oövervakad!