Kontakt

Folktandvården Wisby
Brömsebroväg 8, Visby
Telefon: 0498-26 88 11

Folktandvården Roma
Visbyvägen 27, Romakloster
Telefon: 0498-20 44 31

Folktandvården Slite
Skolgatan 2, Slite
Telefon: 0498-20 45 38

Folktandvården Hemse
Hagagatan 30, Hemse
Telefon: 0498-26 88 11

Akut tandvård
Vid akut tandvärk på vardagar ringer du den klinik du brukar gå till. Har du ingen ordinarie tandläkare eller mottagning du brukar besöka, ringer du Folktandvårdens akutmottagning.

Telefontid: Vardagar klockan 08.15-12.00 och 13.00-15.00 och söndagar klockan 09.00–11.00.
Telefon: 0498-20 36 79

Tandvårdsenheten 
Postadress:
Visborgsallén 19, Gute 3
621 81 Visby

Fax: 0498-20 35 58

Mun- och käkcentrum
Besöksadress: Visby lasarett
Telefon: 0498-26 84 25

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på ett litet barn som borstar sina tänder

Kostnadsfri tandvård till och med det år du fyller 23 år

Riksdagen fattade beslut den 15 december 2016 om att höja åldern för kostnadsfri barn- och ungdomstandvård till och med det år du fyller 23 år. Höjningen kommer att ske i tre etapper: 2017 höjs åldersgränsen för fri tandvård till 21 år, 2018 till 22 år och 2019 till 23 år.

Alla som är födda 1996 och senare har kostnadsfri tandvård fram till och med det år man fyller 23 år.

För dig som har tecknat frisktandvårdsavtal
Ditt frisktandvårdsavtal kommer att sägas upp automatiskt och inga pengar kommer att dras. Du behöver inte göra någonting utan kommer att blir kallad som tidigare till kostnadsfria undersökningar.

Till dig som är född 1995
Du omfattas inte av riksdagsbeslutet för höjningen av barn och ungdomstandvården.

För mer information
Har du några frågor är du välkommen att kontakta den klinik där du har gått sedan tidigare. Här hittar du kontaktuppgifter till Folktandvårdens kliniker (länk till 1177 Vårdguiden)

I den fria barn- och ungdomstandvården ingår all tandvård du behöver. Undantaget är rent estetisk tandvård, så som tandblekning och tandreglering av estetiska skäl.