Kontakt

Malin Ericsson
Support grafisk profil
E-post: grafisksupport@gotland.se

Ulrika Holm
Kommunikationsdirektör, övergripande frågor om grafisk profil
E-post: ulrika.holm@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Grafisk profil

Region Gotlands grafiska profil är en viktig del av regionens profilering. Den bidrar till både extern och intern identifikation för olika målgrupper.

För att få kraft i profileringsarbetet är det av särskild vikt att regionen uppträder visuellt enhetligt och att det är tydligt vad Region Gotland ansvarar för.

Ett gemensamt yttre bidrar till att uttrycka professionalitet och förtroende, vilket är viktigt i kommunikationen med omvärlden. Den grafiska profilen ger riktlinjer och regler för bland annat logotyp, färger, teckensnitt, bildval, dokumentmallar, annonser och trycksaker.

Den mest grundläggande principen i den gemensamma grafiska profilen är att alla verksamheter i organisationen kommunicerar med en avsändare – logotypen för Region Gotland. Det handlar om att tydliggöra vilken organisation som står bakom.

Den grafiska profilen består av mer än logotypen förstås. Här sammanfattas alla grundläggande regler som gäller för Region Gotlands grafiska profil.

 

Manualen i sin helhet finns att ladda ner här: