Kontakt

Rektor
Jörgen Norström
Tfn: 073-765 87 37

Biträdande rektor
Eva Gutenwik
Tfn: 070-447 69 16

Post/besöksadress:
Gråboskolan
Gråbo torg 13
621 51 Visby

Expedition:
Ninni Dahlberg, administrativ skolassistent 
Tfn: 0498 - 26 95 92 

Personalrum
tfn 0498 - 26 96 17

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Gråboskolan

Gråboskolan är en F-6 skola med härlig mångfald i elevgrupperna. Skolan prioriterar kunskaper, trygghet och respekt som byggstenar i vår värdegrund. Vi är en grundskola från förskoleklass till och med årskurs 6. Vi har cirka 200 elever på skolan. På skolan finns även samundervisningsklasser, fritids och bibliotek. Skolan ligger i ett bostadsområde i södra Visby i anslutning till en härlig bokskog. Skolan har stor och rymlig skolgård med spontanidrottsplats.

Kunskap är viktigt

Vi värderar kunskaper högt och arbetet med tidig läsinlärning är av stor prioritet. Alla modersmålslärare i Region Gotland är knutna till Gråboskolan. Hösten 2012 startade vi ett samarbete med Utbildningsradion (UR) och vi är nu en UR-skola. Från hösten 2014 är vi projektskola för Google education. Samtliga lärare på skolan deltar i Skolverkets matematiklyft.

Vi driver miljöarbete

Vi har även inriktat oss på miljö och natur där arbetet i våra Gröna rum, med Grön Flagg och arbetet med NTA - naturvetenskap och teknik för alla, är självklara inslag. Elevernas och personalens återkommande musikaler är ett uppskattat inslag i undervisningen. Skolan har ett gott samarbete med biblioteket som också är ett folkbibliotek. Maten lagas på skolan av utbildade kockar och serveras i vår fina matsal.

Tveka inte att höra av er om ni vill ha mer information.
 
 

 

 

 

Hitta direkt