Kontakt

Anette Jansson
Projektledare RUS
Telefon: 0498-26 90 13
E-post: anette.jansson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration för RUS med bland annat silhuetter av människor, ringmuren, vindkraftverk och en färja.

Regional utvecklingsstrategi - Vårt Gotland 2040

Nu pågår arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för Gotland 2040. Du kan vara med och påverka. Läs mer om hur du gör här nedan.

Klicka här för att lämna dina synpunkter och läsa förslaget till ny strategi

Gotlands utveckling

Region Gotland har uppdraget att leda, samordna och följa upp arbetet med hållbar regional utveckling på Gotland.

En del i det arbetet är att alla ska ha möjlighet att påverka utvecklingen. Alla boende, företagare och representanter från myndigheter, föreningar och organisationer, i alla åldrar, är därför välkomna att tycka till om det nya förslaget till strategi.

Här kan du tycka till och påverka

Förslaget till ny strategi är nu ute på remiss. Hur ska det vara att bo, leva och jobba på Gotland 2040?

Ta chansen att påverka framtiden. Välkommen med synpunkter senast 31 maj 2020.

Klicka här för att lämna dina synpunkter och läsa förslaget till ny strategi

Vi välkomnar representanter från organisationer, myndigheter, näringsliv, föreningsliv och boende på ön, i alla åldrar, att vara en del i framtidsarbetet.

För att kunna ta fram en regional utvecklingsstrategi (RUS) som engagerar, inspirerar och blir använd, är processen och ditt deltagande minst lika viktigt som det slutdokument arbetet till sist ska landa i.

På vår hemsida kan du se en film som presenterar innehållet i förslaget till RUS. Förslaget presenteras av Peter Lindvall (regiondirektör), Eva Nypelius (regionstyrelsens ordförande), Stefan Persson (direktör för regional utveckling) och Anette Jonsson (projektledare RUS).

Nedan hittar du hemsidan för den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och en länk direkt till filmen som presenterar förslaget.

Remissförslaget, information om dialogerna och hur du kan påverka finns på webbplatsen Vårt Gotland 2040


Film - Presentation av förslaget till RUS för Vårt Gotland 2040

 

Förslaget till ny regional utvecklingsstrategi (RUS) finns nu på webbplatsen Vårt Gotland 2040.

Synpunkter på strategin lämnas i ett formulär på samma webbplats. Den som vill läsa förslaget och lämna en synpunkt (remissvar) kan därför gå direkt via länken nedan.

Remissförslaget, information om dialogerna och hur du kan påverka finns på webbplatsen Vårt Gotland 2040