Kontakt

Anette Jansson
Projektledare RUS
Telefon: 0498-26 90 13
E-post: anette.jansson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration för RUS med bland annat silhuetter av människor, ringmuren, vindkraftverk och en färja.

Regional utvecklingsstrategi

Region Gotland har i uppdrag att leda, samordna och följa upp det regionala tillväxtarbetet i länet. Nu pågår arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för Gotland 2040.

För att kunna ta fram en regional utvecklingsstrategi som engagerar, inspirerar och blir använd, är processen minst lika viktig som det slutdokument arbetet till sist ska landa i. Läs mer, följ processen och var med och påverka på webbplatsen Vårt Gotland 2040.