Kontakt

Got-IT Resurscenter

Telefon: 0498-20 36 34
E-post: gotit@gotland.se

Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Kontakta oss när det passar dig:
Länk: 1177.se https://www.1177.se/Gotland/hitta-vard/kontaktkort/Got-IT-Resurscenter-Visby/

Besöksadress: (endast bokade besök)
Korpen
Brömsebroväg 8
621 84 Visby
 Hitta hit.

Renée Adlertz
Enhetschef 
Telefon: 0498-26 84 72
E-post: renee.adlertz@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Got-IT Resurscenter

Got-IT arbetar för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att kommunicera med andra samt öka aktivitet och delaktighet i vardagen. Vi vänder oss till personer i alla åldrar, behovet styr insatsen.

Vi arbetar med teknikbaserade hjälpmedel inom kommunikation, kognition, syn och motorik.

Det kan handla om:

  • Assisterande verktyg för läs och skriv
  • Samtalshjälpmedel     
  • Stöd för tid och planering    Styra sin omgivning som till exempel av/ på lampa,    byta musik eller  kanal på TV, leksaker m.m.
  • Förstoringsprogram, anpassade tangentbord och punktskrift     Inställningar       och styrsätt för tillgänglighet på dator mobil och plattor.
  • Datatek, dator och surfplatta för de som ännu ej läser,digitala enheter kan ge utveckling för sinnestimulans, lek och fritid. 
  • Träning inför hörseltest

 

 

För att komma till oss på resurscentret krävs en remiss

Till Datatek krävs ingen remiss

Du är välkommen att ringa för att få råd och stöd

Vi tar emot externa beställning av våra tjänster