Kontakt

Överförmyndarnämnden
Besöksadress: 
Visborgsallén, gå till reception och få vidare vägvisning.
Postadress: 621 81 Visby 
Fax: 0498-26 33 54
 
Telefontider fr.om. 1/1 2021
Måndag och Onsdag klockan. 09.30 - 11.30
Telefon handläggare: 0498-26 99 20

Besökstid fr.om. 1/10 2021
Drop-in tisdagar 09.30 - 11.30
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

God man, förvaltare och förmyndare

Här hittar du information om vad det innebär att bli en god man eller förvaltare. Du får också veta mer om vem som kan få stöd av en god man eller förvaltare och vad det stödet innebär.

Att vara god man

Vi söker dig som tycker om att träffa och engagera dig i människor och som är nyfiken på uppdraget som god man.

Ring eller skriv gärna till oss på överförmyndarnämndens kansli så kan vi berätta mer.

Telefon: 0498-26 99 20
Telefontid: måndag klockan 09.30 - 11.30
E-post: registrator-ofn@gotland.se

Här kan du lämna in din intresseanmälan för att bli god man eller förvaltare

Uppdraget

En god man eller förvaltare utses för att stötta en person om denne har svårigheter att bevaka sin rätt, ta hand sin ekonomi eller ta hand om sig själv. Personen som har god man eller förvaltare kallas för huvudman eftersom uppdraget ska utformas och utgå ifrån individens behov. Behovet avgör omfattningen av uppdraget och ska styrkas med läkarintyg.

God man

En god man kan utses åt den person som behöver hjälp att bevaka sina intressen, i rättsliga, ekonomiska och sociala frågor. Insatsen är frivillig och till för att hjälpa exempelvis personer med demens, psykisk sjukdom, funktionsnedsättning eller försvagad hälsa.

God man fungerar som ställföreträdare för och utför uppgifter för huvudmannen. Huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga, till skillnad från när en förvaltare utses. Det betyder att huvudmannen har fortsatt rätt att, själv eller genom ombud, exempelvis ingå avtal eller ge bort egendom. Gode mannen måste få huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar utom de som berör den dagliga hushållningen.

God man utses inte om huvudmannen kan få sitt hjälpbehov mött på ett mindre ingripande sätt, exempelvis genom användning av en fullmakt.

Förvaltare

En förvaltare kan utses åt den person som inte kan ta hand om sina intressen och dessutom är ”ur stånd att vårda sig och sin egendom”. Förvaltare utses endast om en person handlar omdömeslöst på ett sådant sätt att det hotar dennes ekonomi och sociala liv.

Förvaltaren tar helt eller delvis över huvudmannens rättshandlingsförmåga. Huvudmannen kan då, med vissa undantag, inte själv ingå bindande avtal eller utföra rättshandlingar. Uppdraget som förvaltare anpassas till behovet i det enskilda fallet och kan begränsas till att förvalta exempelvis en fastighet eller en viss del av huvudmannens ekonomiska tillgångar.

En förvaltare får inte utses om hjälpen kan ges på ett mindre ingripande sätt, exempelvis genom att utse en god man.
 

Att vara god man - A video about trusteeship (English version)