Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gentrifiering

Nedan finns tre dokument som handlar om gentrifiering på Gotland.

  1. Uppsats på C-nivå av Ludvig Svedjer vid Samhällsplaneringsprogrammet vid Uppsala Universitet. Gentrifiering av den gotländska landsbygden - en fallstudie om deltidsboendens inverkan på Fårö, Östergarnslandet & Storsudret.
  2. Rapport: Deltidsboende i Gotlands ytterområden. En studie om Fårö, Östergarnslandet och Storsudret. Denna rapport undersöker hur delårsboendet ser ut på tre platser på Gotland; Fårö, Östergarnslandet och Storsudret.
  3. En sammanfattande presentation.