Kontakt

Postadress:
Garda skola
Garda Hägulds 411
623 63 Ljugarn

Besöksadress:
Skolan Garda

Telefon:
070-788 82 45 skola

070-447 78 49, 070-781 60 49 fritids
 

Biträdande rektor:
Emma Jansson
Tfn: 073-765 85 81
E-post: emma.jansson02@gotland.se

Skoladministratör: 
Carina Larsson
Tfn: 0498 - 20 49 56
E-post: carina.larsson01@gotland.se

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Vy över Garda skola

Välkommen till Garda skola (F-6)

Garda skola är en skola för helhet och närhet.

Garda skola skapar förutsättningar för att alla eleverna ska känna sig trygga, ha inflytande och bli sedda. Skola och fritids arbetar för att alla elever är allas elever. Garda skola/fritids skapar förutsättningar för ett livslångt lärande, där eleverna har möjlighet att utvecklas till trygga, självständiga och kritiskt tänkande individer. Verksamheten präglas av att rörelse, lek, idrott och hälsa är en viktig del och där idrottshallen är en naturlig träffpunkt för skola/fritids och de lokala idrottsklubbarna.

Hitta direkt