Kontakt

Regional kontaktperson

Emelie Waktel
Trafikplanerare
Telefon: 0498-26 90 43
E-post: emelie.waktel@gotland.se

Nationell samordning: www.trafikkalender.se/ga-cykla

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gå & Cykla till skolan

Gå och cykla till skolan är en nationell utmaning som vänder sig till elever och pedagoger i förskoleklasser och klasser i årskurs 1–6. Skolorna ska under två valfria veckor under september eller oktober samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan.

För att inspirera elever, föräldrar och pedagoger till ökad gång och cykling arrangerar Trafikkalendern - Sveriges största läromedel om barn och trafik - den nationella utmaningen Gå och cykla till skolan. Målsättningen är inte bara att främja hälsan hos barn och unga utan även bidra till en bättre miljö samt förbättra trafiksäkerheten i elevernas närmiljöer. Aktiviteten vänder sig till elever och lärare i årskurs F-6 och samtliga skolor på Gotland är välkomna att delta.

De skolor som lyckas samla in flest respoäng genom att gå, cykla eller resa kollektivt, i förhållande till totalt antal deltagare på skolan, vinner prispengar ur den nationella prispotten. Även om tävlingen heter Gå och cykla till skolan så kan alla vara med och samla poäng. Elever som av olika anledningar måste bli skjutsade i bil till skolan kan samla resepoäng genom att exempelvis bli avsläppta en bit innan skolan och gå sista biten. Ett annat alternativ är att sätta upp en promenadslinga runt skolgården eller kvarteret.

 

Läs mer på Trafikkalenderns sida: Gå och cykla till skolan