Kontakt

Kontakta någon i projektgruppen om du har frågor om projektet  FVM.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Framtidens Vårdinformationsmiljö

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har, tillsammans med Stockholms läns landsting, påbörjat en upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM.

Det övergripande målet med FVM är att med digitalisering som verktyg förbättra patienternas möjligheter att vara delaktiga i sin vård och möjliggöra nya arbetssätt inom hälso- och sjukvården.

Projektgrupp Region Gotland

Jörgen Wessman, Projektledare
Gunnar Ramstedt, HSF Chefläkare
Linda Eklund, HSF Verksamhetsutvecklare
Gunilla Bryntesson, HSF Ro-chef Service o Diagnostik
Jeanette Chressman-Hoas, HSF chef E-hälsa/MIT
Björn Hillbom, HSF MIT
Anna Levin, HSF, överläkare, Barn- och ungdomsmedicin
Anders Granvald, RSF chef KoD
Urban Cederblad, RSF KoD
Magne Hovland, HSF Kommunikatör