Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Maria Karlsson
Tel: 0498-20 35 80
E-post: maria.karlsson01@gotland.se

Programansvarig
Thomas Karlsson
Tel: 070-447 78 72
 
Biträdande rektor
Karin Lekander
Tel: 073-765 89 36

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fordons- och transportprogrammet

Fordons- och transportprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av bilar och motorer och gillar att meka. Du kan börja jobba direkt efter gymnasiet inom en bransch som befinner sig i en snabb och teknisk utveckling. Når du goda resultat under utbildningen är du efterfrågad på arbetsmarknaden. 

Om utbildningen
De tekniska kunskaperna står i centrum för utbildningen. Fordonskunskap, fordonsteknik, datoranvändning och arbetsliv är karaktärsämneskurser. Praktiska och teoretiska moment varvas i de olika kurserna. Du lär dig grunderna för hur motorer, drivsystem, elsystem och bromsar fungerar. Du får kunskap om allt från avancerad felsökning, fordonsvård till hur man är miljömedveten och bemöter kunder. 

Krav för körkort
För att få påbörja körlektioner under utbildningen med personbil krävs att vissa förkunskaper är uppfyllda. Har du frågor, kontakta skolan för mer information.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL
Den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen är en mycket viktig del. Under APL, som omfattar minst 15 veckor, får du praktisk träning i arbetslivet och ytterligare kunskaper inom ditt område. APL är ett utmärkt tillfälle för eleven att skapa kontakter inför det kommande arbetslivet. Under APL följer eleven företagets arbetstider och är försäkrad.

Efter gymnasiet
Du kan jobba som personbilsmekaniker och besiktningstekniker eller lastbils- eller maskinmekaniker efter fullföljd utbildning, beroende på vilken inriktning du valt. Efter att ha avlagt yrkesexamen har du grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Läser du engelska 6 och svenska 2 och 3 inom det individuella valet under gymnasiet får du grundläggande högskolebehörighet.