Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Frukost- och lunchkock i kombination med SFI/SVA – pågående ej sökbar

På Gotland är efterfrågan stor på frukostkockar som även kan laga enklare lunchrätter. I den här utbildningen läser du svenska samtidigt som du får lära du dig grundläggande matlagning. Du kommer att få lära dig laga kalla och varma rätter samt buffématlagning. I slutet av utbildningen kommer du att få flera veckors praktik på en arbetsplats.

Du får möjlighet att lära dig grunderna i att hantera råvaror. Du får lära dig om kökets redskap, maskiner och annan utrustning, hur de används och hanteras på ett säkert sätt. Undervisning kring hygien, ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet samt lagar och andra bestämmelser som gäller inom området, till exempel livsmedelslagen, ingår också.

Kursen är gratis, även all mat som lagas men du behöver själv köpa skyddskläder och eventuell lärobok som krävs vid matlagningen. Inga förkunskaper inom området krävs. Utbildningen går på heltid och de praktiska kurserna varvas med undervisning i svenska. När det inte är schemalagd undervisning förekommer hemuppgifter.
 

Studieperiod: 6 februari 2023 – 23 juni 2023
Studietakt: Utbildningen är på heltid
Förkunskapskrav: Pågående SFI C eller högre
Sista ansökningsdatum: Ansökan är stängd
Undervisande lärare: Jeanette Jussila och Petter Weimer


Du ansöker på Vuxenutbildningen Gotland www.gotland.se/komvux
 

Vid frågor kontakta:
Jeanette Jussila
Legitimerad Restauranglärare
Vuxenutbildningen Gotland
jeanette.jussila@gotland.se
Tel: 0707 – 88 78 80