Kontakt

Besöksadress: Gråbo Torg 15, 621 51 Visby

Maud Hjorter
Frivilligsamordnare
Telefon: 0498-26 84 76

Ewa Hansson
Aktivitetssamordnare
Telefon: 0498-204747

Ellinor Sundstrand
Rörelse- och hälsosamordnare
Telefon: 0498-20 48 32

Tove Öberg
Tf Verksamhetsledare
Telefon: 0498-20 48 15

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Frivilligt arbete

På Gotland är många aktiva i frivilligt arbete, både inom regionens verksamheter och inom olika ideella föreningar. Din insats är mycket värdefull för dem du träffar. Dessutom är det ett bra sätt att träffa nya människor och få nya vänner. Flera frivilliga berättar att känslan att göra en viktig insats upplevs för egen del som mycket meningsfull.

Inom den hälsofrämjande enheten finns det möjlighet att arbeta som frivillig, dels i anhörigstödet och dels på en mötesplats. Det finns även de som väljer att arbeta som frivillig inom de båda.


Som frivillig ingår du i ett nätverk med övriga frivilliga där du har möjlighet att påverka ditt uppdrag och verksamhetens innehåll. Frivilliga behövs när vi planerar och arrangerar olika aktiviteter, till exempel som medhjälpare på anhörigträffar eller för iordningställande av fika eller luncher. Det är även frivilliga som leder vissa aktiviteter på mötesplatserna. Uppdraget är på frivillig basis och man göra det man kan och vill utifrån sin egen förmåga.


Utbildning och introduktion
Alla frivilliga får en dags utbildning i frivilligt socialt arbete. För frivilliga inom anhörigstödet arrangeras utbildningen i Röda Korsets regi i samverkan med Region Gotland. Alla får även kontinuerlig fortbildning och allt är kostnadsfritt för dig.


Är du intresserad börjar vi alltid med ett samtal, kanske ett studiebesök och sedan får du följa och introduceras av en van frivillig som kan vara din kontaktperson så länge som du önskar.


Är du intresserad av att arbeta som frivillig men vet inte riktigt inom vad och vill veta mer så hjälper vi dig att hitta passande verksamhet där du kan göra en insats.