Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 
Telefon: 0498 - 26 90 00 (växel)
E-post*: registrator-bun@gotland.se 

(*Ärenden som rör förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, barn- och elevhälsa, kulturskola och Fenomenalen Science Center)

Ytterligare kontaktinformation
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fritidshem

På morgonen innan skolan och på eftermiddagen när skolan är slut har barn som är mellan 6 och 13 år möjlighet att gå på fritidshem.

Fritidshemsverksamheten ska göra det möjligt för föräldrar att kunna vara föräldrar och samtidigt arbeta eller studera. Barn erbjuds i första hand plats på den grundskola som barnet är inskriven i och det tas ut en avgift för detta.

Fritidshemmen är ett viktigt komplement till skolan och erbjuder skapande arbete, lek och olika aktiviteter. 

Fritidshemmen är öppna såväl skoldagar som lov- och studiedagar. Frukost och mellanmål serveras dagligen och på lov- och studiedagar även lunch.

Ansöka om plats i fritidshem

I de fall du vill ha kommunal fritidshemsplats behöver du göra en skriftlig ansökan via blanketten som du hittar under länk på den här sidan.

Barn som går i förskoleklass eller grundskolan har inte rätt till fritidshemsplacering om vårdnadshavaren är arbetssökande eller föräldraledig. 

Barn från annan kommun kan beviljas fritidshemsplats på Gotland under förutsättning att hemkommunen betalar platsen.

E-tjänsten på familjesidan

Familjesidan är en e-tjänst där du, efter att du erbjudits en fritidshemsplats kan svara på erbjudandet, ändra dina kontakt- och inkomstuppgifter, ansöka om plats för syskon och göra uppsägning av plats. För att kunna använda tjänsten behöver du e-legitimation eller mobilt bank-ID

Du hittar inloggningen till familjesidan på www.gotland.se/familjesida

Så anmäler du frånvaro och registrerar schema

För vårdnadshavare till barn i fritidshem finns appen ”Edlevo” där du som vårdnadshavare kan frånvaroanmäla ditt/dina barn, registrera barnets schema och ändra kontaktuppgifter.

Du laddar ner appen via App Store eller Google Play

I de fall du inte kan använda appen registrerar du ditt/dina barns scheman via nedan länk.

Länk till registrering av scheman 

Här hittar du information om hur du som vårdnadshavare använder Edlevo 

Avgiften för plats i fritidshem

När ditt barn har plats på fritidshem beräknas din kostnad för detta utifrån hushållets inkomst. Region Gotland använder maxtaxa som grund för avgifter. Om familjens inkomst ändras, eller om familjeförhållandena ändras, ska du lämna in en ny inkomstuppgift.

I tabellen nedan hittar du maxtaxan från och med den 1 januari 2023. Inkomsttaket är 54 830 kronor.

Fritidshem  6-12 år (2023) 

  Avgiftstak Dock högst...
Barn 1             (det yngsta)  2% 1097 kr/månad
Barn 2  1% 548 kr/månad
Barn 3  1% 548kr/månad
Barn 4 ->  0% 0 kr