Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 
Telefon: 0498 - 26 90 00 (växel)
E-post*: registrator-bun@gotland.se 

(*Ärenden som rör förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, barn- och elevhälsa, kulturskola och Fenomenalen Science Center)

Ytterligare kontaktinformation
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Vy över Visby

Fristående grundskolor och fritidshem

På Gotland finns det flera fristående grundskolor och fritidshem. De administrerar sina egna köer.

Orionskolan (F-9)
Artillerigatan 8,
621 38 Visby
Tfn: 0498 – 21 21 90
E-post: orionskolan@orionskolan.se

Montessori Friskola Gotland (F-6)
Besöksadress:
Artillerigatan 13
621 45 Visby
Postadress:
Box 1274
62123 Visby
Tfn: 073-539 65 28
Hemsida: www.montessorigotland.se

Guteskolan (F-9)
Guteskolan AB
Broväg 8
62140 Visby
Tfn: 0498 - 65 11 70
Hemsida: www.guteskolan.se

Innovitaskolan Visby (F-9)
Visborgsallén 24
Box 1486
621 50 Visby
Tfn: 0498 - 20 09 70
E-post: visby@innovitaskolan.se