Kontakt

Hanna Karlsson, biträdande chef vid arbetsmarknadsenheten (ansvarig för mässan och dess program)
Tfn: 0498-26 34 86
E-post: hanna.karlsson@gotland.se

Praktiska frågor kring utställningen besvaras av Marianne Ekedahl på tfn: 0498-26 96 78 eller Louise Nilsson på tfn: 0498-26 34 26.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Framtid Gotland

Framtid Gotland är Region Gotlands årliga studie- och yrkesmässa. År 2019 äger den rum 8-9 oktober i Ica Maxi Arena i Visby. 

Under mässan kan elever som ska välja till gymnasiet och deras föräldrar träffa Gotlands gymnasieskolor, branschföreträdare, studie- och yrkesvägledare, fackförbund, myndigheter med flera och hämta nyttig kunskap och inspiration inför sitt yrkes- och utbildningsval. Region Gotland finns så klart på plats för att informera om våra yrkeskategorier.