Kontakt

Anna Myhr, chef vid arbetsmarknadsenheten, ansvarar för mässan och dess program
Tfn: 0498-26 35 46
E-post: anna.myhr@gotland.se

Praktiska frågor kring mässan besvaras av: 
Marianne Ekedahl
Tfn: 0498-26 96 78
E-post: marianne.ekedahl@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Framtid Gotland

Framtid Gotland är Region Gotlands årliga studie- och yrkesmässa. Mässan var planerad att genomföras den 10-11 november. Men år 2020 ställs mässan tyvärr in på grund av situationen med coronapandemin. 

Arbetet pågår med att ta fram alternativ för att på bästa sätt stödja ungdomarna inför sitt gymnasieval. Information om studie- och yrkesvägledningen inför gymnasievalet kommer att gå ut till elever och vårdnadshavare i Region Gotlands högstadieskolor via lärplattformen Schoolsoft. Vi kommer som vanligt att erbjuda vägledningssamtal med studie- och yrkesvägledarna på varje grundskola.