Kontakt

Lena Nordström, projektledare, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Telefon: 0498-26 95 16
E-post: lena.nordstrom@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Flicka med målarfärg på händerna

Framtidens barnskötare i fokus

Projektet "Framtidens barnskötare i fokus" handlar om att stärka barnskötares ställning på arbetsmarknaden genom validering av befintliga kompetenser och utbildning kopplat till nuvarande och framtida kompetensbehov.

Projektet ska genom utbildningsinsatser höja och validera kompetensen hos cirka 40-50 barnskötare och elevassistenter i förskola och fritidshem under en tvåårsperiod. 

Bakgrunden är att det vid en inventering av utbildningsnivån hos barnskötare i förskola och fritidshem har det visat sig att det i de kommunala verksamheterna fanns över 100 tillsvidareanställda barnskötare som saknade barn- och fritidsutbildning.

Projektets upplägg

Inom ramen för projektet har ett 40-tal tillsvidareanställda barnskötare eller elevassistenter inom Region Gotland samt tio barnskötare inom fristående verksamheter erbjudits kompletterande utbildning och validering från och med augusti 2021. Detta samtidigt som man jobbar kvar i sin verksamhet. Det finns möjlighet att ta tjänstledigt utan lön en dag per vecka under utbildningstiden.

Det finns två vägar för de som deltar - en är att studera hos Vuxenutbildningen med undervisning två kvällar i veckan. Den andra vägen är att studera på distans via Hermods i valbar studietakt. 

Målsättningen är att deltagarna efter utbildningen ska ha en yrkeskompetens motsvarande innehållet i de nationella yrkespaket för barnskötare/elevassistent som Skolverket har tagit fram.

Projektet ska också ta fram en plan för breddad rekrytering, utforska möjlighet till ny yrkeskategori inom förskolan samt ta fram en kompetenstrappa/modell för barnskötaryrket.

Projektet finansieras med stöd av ESF - Europeiska socialfonden. Projektet står för utbildningen inklusive litteraturkostnader samt projektledning och administration.