Kontakt

Magne Hovland
Förvaltningskommunikatör HSF
Telefon: 0498-26 85 57
E-post: magne.hovland@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillstånd krävs för filminspelning, fotografering och ljudupptagning inom hälso- och sjukvården och tandvården i Region Gotland

För att både värna om patientsekretessen och ge vårdpersonalen förutsättningar att utföra sitt arbete beslutade hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2017 att det krävs tillstånd för att fotografera, filma och spela in ljud i lokaler där sjukvård och tandvård bedrivs.
Regionens vårdinrättningar är inte offentliga eller allmänna platser. Som patient eller anhörig ska man inte behöva bli fotograferad eller filmad under sitt sjukvårdsbesök utan att ha gett sitt medgivande. Därför krävs det tillstånd för att fotografera och filma i regionens lokaler där det bedrivs sjukvård och tandvård.
 
Det är också ett sätt att ge vårdpersonalen förutsättningar att utföra sitt arbete. Som patient eller närstående får man därför inte fotografera och filma personal eller när en behandling/undersökning görs utan att personal gett sitt medgivande.
 
Tillstånd att fotografera, filma eller spela in ljud 
Om man vill fotografera eller filma ska man alltid fråga personal om tillåtelse. Om andra patienter eller anhöriga finns i lokalen, och riskerar att komma med på bild eller ljud, måste dessa också tillfrågas och ge sitt medgivande.
 
Inom Region Gotlands hälso- och sjukvårdsförvaltning har ännu inga allvarliga händelser inträffat, även om personal har upplevt att patienter filmat vid vissa undersökningar. 
  
Personal har rätt att avvisa personer som bryter mot de nya ordningsreglerna, men man får inte beslagta kameror eller annan teknisk utrustning av de personer som bryter mot förbudet. En patient kan inte vägras vård för att han/hon inte respekterar att fotografering och filmning inte är tillåten i lokalen.
 
Särskilt tillstånd för media 
Patientens integritet sätts främst. Därför är värnandet om patientsekretessen alltid överordnad regionens strävan mot öppenhet gentemot media. Media måste begära tillstånd av ansvarig chef för vårdenheten om att få fotografera, filma eller göra ljudupptagning i lokalen.