Kontakt

Första linjen
Telefon: 0498-26 80 86

Telefonen är öppen 
för att lämna meddelande på telefonsvarare, lämna namn på den unga det gäller och och telefonnummer så ringer vi upp inom en arbetsdag.

Besöksadress:
Fortunagatan 1, Visby
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration med yngre och äldre barn

Första linjen - mottagning för barn och ungas psykiska hälsa

Under v 30 och 31 har första linjen mottagningen stängt, välkommen åter v 32

Ring 268086 och lämna ett meddelande så ringer vi tillbaka inom 1-2 vardagar. Du kan boka en telefontid via www.1177.se, där kan du också göra intresseanmälan till våra gruppbehandlingar.

Vi har gärna samtal via länk (Skype eller alltid öppet) och vi önskar att ni använder munskydd (som vi delar ut) när ni kommer till oss.

Mår du dåligt och vill ha någon att prata med? Eller är du som förälder orolig för ditt barn?
Länkar till informationsfoldrar om mottagningen på arabiska och engelska finns längst ner på sidan.

Välkommen till Första linjen. Här kan du som är mellan 6 och 17 år och dina föräldrar få råd och hjälp om du:

• Är mer ledsen än vanligt
• Har svårt att hantera stress och oro
• Har svårt att hantera ilska och aggressioner
• Drabbats av dödsfall eller kris nära dig
• Har svårt att prata och nå fram till varandra i familjen

• Behöver du få råd i din föräldraroll

Vi har bred kompetens när det gäller barn och ungas psykiska hälsa och familjearbete  På Första linjen får du hjälp av behandlare från både sjukvård och socialtjänst.

Vi som jobbar här är Jenny Apoy Söderdahl, Timo Hougaard, Rosita Andersson, Eva Edfeldt, Matilda Schwan och Josefine Bertvig.

Vår mottagning finns på Fortunagatan 1 i Visby, snett emot Röda korset och bredvid Svenska spel.

Längre ned på sidan hittar du mer information om hjälp som finns att få och om hur du bokar tid hos oss.
 Inför det första besöket kommer förälder och barn över 11 år att bli ombedda att fylla i ett skattningsformulär som hjälper oss att bedöma behandlingsbehovet.

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver du komma regelbundet på de tider som vi kommer överens om. Vi erbjuder samtalstider under kontorstid mellan kl. 08.00-16.30. Det innebär att du ibland kommer att behöva prioritera behandlingen framför skola/ arbete.

Första 1–2 besöken hos oss är bedömningssamtal där vi försöker få en så god bild som möjligt av din situation och dina behov. Det innebär att fortsatt samtalsbehandling beslutas först när dessa besök genomförts. I vissa fall behöver vi hänvisa dig vidare till annan slags vård eller insatser.

Ring oss för att boka besök. Telefon: 0498- 26 80 86

Gruppbehandling
Vid första linjen är ofta gruppbehandling det vi i första hand erbjuder. Detta kan gälla för föräldrar som önskar stöd eller barn och unga med oro, ångest, stressrelaterade problem eller andra psykiska besvär lämpliga för gruppbehandling.

Skälet till detta är att behandling i grupp visat på mycket goda resultat.

Korttidsterapi
Om samtalsbehandling påbörjas erbjuder vi dig upp till 5 samtal. Därefter tar vi ställning till om kontakten ska fortsätta eller avslutas. Notera att sena återbud och uteblivna besök räknas in i dessa samtal.

För att skapa en förändring krävs engagemang och träning hemma och i vardagsmiljön. Du kommer därför att behöva arbeta aktivt med de uppgifter som du och din behandlare kommer överens om.

Återbud lämnas minst 24 timmar innan besöket, gärna tidigare om möjligt. Du avbokar på telefon 0498-268086.

Vid avbokning behöver du ange om du önskar ny tid. Detta sker enklast via röstbrevlåda samtidigt som du lämnar återbud. Annars måste du själv ta kontakt med oss igen.

Observera att vid upprepade uteblivna besök kommer behandlingen att avslutas. Du får därefter själv söka hjälp hos oss på nytt.