Kontakt

Individ- och familjeomsorg
Besöksadress: Polhemsgatan 29
Telefon växel: 0498-26 90 00
Telefon reception: 0498-26 88 19
E-post: forsorjningsstod@gotland.se

Mari Bergström
Enhetschef
Telefon: 0498-26 33 31
E-post: mari.bergstrom@gotland.se

Helena Tiricke
Ärendeansvarig
Telefon: 0498-26 33 22
E-post: helena.tiricke@gotland.se

Marie Larsson
Telefon: 0498-26 34 24
E-post: marie.larsson@gotland.se

 

 

Individ- och familjeomsorg
Besöksadress: Polhemsgatan 29, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 88 19

Öppettider:

Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Försörjningsstöd

Om du själv inte har möjlighet att klara din försörjning kan du söka ekonomiskt stöd för att få en skälig levnadsnivå. Det ekonomiska stödet är behovsprövat och betalas ut av socialtjänsten. Tillsammans med dina andra inkomster ska det täcka kostnaderna för livsuppehället och andra utgifter som finns i ett hushåll.

Det ekonomiska stödet är vanligen en övergångslösning i avvaktan på annan inkomst och skall stödja en återgång till egen försörjning. Socialtjänsten samarbetar vid behov med Arbetsförmedlingen om arbete, sysselsättning och utbildning.

Den som får ekonomiskt stöd på grund av arbetslöshet måste vara anmäld på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Du ska vara beredd att ta de arbeten, arbetsmarknadsåtgärder eller utbildningar som erbjuds dig. Har du varit ifrån arbetsmarknaden en längre tid eller är under 25 år kan socialtjänsten begära att du deltar i arbetsträning eller kompetenshöjande verksamhet.

Region Gotland inför e-ansökan
Från den 15 januari 2018 kan du enkelt göra din ansökan direkt från datorn, surfplattan eller mobiltelefonen och följa ditt ärende från ansökan till beslut. Du kommer till eTjänsten genom att klicka på rubriken "Sök försörjningsstöd" i menyn till vänster eller genom att klicka på länken längre ned på denna sida.

En förändring som detta innebär är att det underlag som du behöver lämna in i samband med ansökan minimeras.

Om du inte har möjlighet att göra det över internet kan du även i fortsättningen lämna in din ansökan på papper. Observera att även pappersansökan framöver kommer att se annorlunda ut, och att den måste vara fullständigt ifylld, annars riskerar du att få avslag på din ansökan.

För att kunna använda tjänsten krävs att du loggar in med e-legitimation. Våra e-tjänster tillåter inloggning och signering med hjälp av BankID (även mobilt BankID) och Telia e-legitimation. Mer information om e-legitimation hittar du här.

 

Underlag behöver inte skickas in
När man lämnar in en återansökan oavsett om du väljer att ansöka elektroniskt eller att fortsätta skicka in blankett, behöver du nu inte inkomma med underlag till varje ansökan.

Underlag såsom kontoutdrag, aktivitetsrapport, fakturor, kvitton etc. behöver du inte skicka in.

Spara underlag
Var dock noga med att spara alla underlag, eftersom kontroller kommer att göras och du ska då kunna styrka de uppgifter du har lämnat. Spara handlingar som styrker dina uppgifter i minst tre månader.

 

Lyssna på vår podd: Leva på socialbidrag