Kontakt

Individ- och familjeomsorg
Besöksadress: Polhemsgatan 29
Telefon växel: 0498-26 90 00
Telefon reception: 0498-26 88 19
E-post: forsorjningsstod@gotland.se

Mari Bergström
Enhetschef
Telefon: 0498-26 33 31
E-post: mari.bergstrom@gotland.se

Helena Tiricke
Ärendeansvarig
Telefon: 0498-26 33 22
E-post: helena.tiricke@gotland.se

Marie Larsson
Telefon: 0498-26 34 24
E-post: marie.larsson@gotland.se

 

 

Individ- och familjeomsorg
Besöksadress: Polhemsgatan 29, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 88 19

Öppettider:

Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Försörjningsstöd

Alla kan någon gång hamna i en situation som gör att man behöver ekonomisk hjälp. Om du inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd (det som tidigare kallades för socialbidrag) hos socialtjänstens Stöd- och försörjningsenhet.

Tillsammans med dina andra inkomster ska försörjningsstödet täcka kostnaderna för bland annat hyra, el, mat, kläder och medicin.

Det ekonomiska stödet är vanligen en tillfällig lösning fram till att du har en annan inkomst. 

På den här sidan kan du läsa mer om försörjningsstödet, hur du ansöker om försörjningsstöd och vem du kan kontakta för stöd och hjälp. 

 

Lämna sidan Rensa historik

 

Observera!
Om du ansöker om försörjningsstöd för första gången eller om du inte ansökt om försörjningsstöd inom de senaste sex månaderna måste du kontakta Stöd- och försörjningsenheten via telefon. 

Telefonnummer: 0498-26 88 19

 

Innan du ansöker om försörjningsstöd
Innan du ansöker om försörjningsstöd behöver du ha gjort vad du kan för att försörja dig på annat sätt. Du ska redan ha sökt alla andra bidrag och ersättningar som du har rätt till.

Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dessa innan du kan få försörjningsstöd.

Om du är gift eller sambo ska ni ansöka tillsammans då ni har ett gemensamt försörjningsansvar.

Om du är arbetslös och ansöker om försörjningsstöd måste du vara anmäld på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. 

Om du inte kan arbeta på grund av sjukdom behöver du vara sjukskriven. 

Socialtjänsten samverkar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och sjukvården med målet att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.
 

Vi ser gärna att du gör din ansökan digitalt via e-ansökan. 
Om detta inte är möjligt för dig kan du göra ansökan via pappersblankett som sänds in via posten. 
 

Lyssna på vår podd: Leva på socialbidrag

Om du ansöker om försörjningsstöd för första gången eller om du inte ansökt om försörjningsstöd inom de senaste sex månaderna måste du ta kontakt med Stöd- och försörjningsenheten via telefon 0498-268819.

Du kommer därefter att bli uppringd av en handläggare som gör en första bedömning gällande din rätt till försörjningsstöd.

Du får också tid för besök hos Stöd- och försörjningsenheten. Vid besöket kommer handläggaren att tillsammans med dig titta på hur din situation ser ut och göra en planering för hur du ska kunna försörja dig själv i framtiden.

Efter första kontakten med en handläggare kan du skicka in din ansökan om försörjningsstöd.


Vi ser gärna att du gör din ansökan digitalt via e-ansökan.
Länk till e-ansökan

Om detta inte är möjligt går det att göra ansökan via pappersblankett som sänds in med posten.
Länk till nyansansökan via pappersblankett
 

I samband med att du skickar in din ansökan behöver du bifoga följande underlag:

  • kontoöversikt
  • kontoutdrag från nu och tre månader bakåt i tiden
  • hyresavtal samt deklaration
  • läkarintyg som bekräftar din sjukskrivning (om du är sjukskriven).

Underlagen kan bifogas som PDF-filer med din e-ansökan eller skickas in via brev.
 

Spara underlag
Var noga med att spara alla underlag för utgifter och inkomster som du tar upp i din ansökan om försörjningsstöd. Detta eftersom kontroller kommer att göras och du ska då kunna styrka de uppgifter som du har lämnat. 
Spara handlingar som styrker dina uppgifter i minst tre månader.