Kontakt

Individ- och familjeomsorg
Besöksadress: Polhemsgatan 29
Telefon växel: 0498-26 90 00
Telefon reception: 0498-26 88 19
E-post: forsorjningsstod@gotland.se

Lina Wigsten
Tf Enhetschef
Telefon: 0498-20 47 60
E-post: lina.wigsten@gotland.se

Helena Tiricke
Ärendeansvarig
Telefon: 0498-26 33 22
E-post: helena.tiricke@gotland.se

Marie Larsson
Telefon: 0498-26 34 24
E-post: marie.larsson@gotland.se

 

 

Individ- och familjeomsorg
Besöksadress: Polhemsgatan 29, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 88 19

Öppettider:

Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Försörjningsstöd

Alla kan någon gång hamna i en situation som gör att man behöver ekonomisk hjälp. Om du inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd (det som tidigare kallades för socialbidrag) hos socialtjänstens Försörjningsstödsenhet.

Tillsammans med dina andra inkomster ska försörjningsstödet täcka kostnaderna för bland annat hyra, el, mat, kläder och medicin.

Det ekonomiska stödet är vanligen en tillfällig lösning fram till att du har en annan inkomst. 

På den här sidan kan du läsa mer om försörjningsstödet, hur du ansöker om försörjningsstöd och vem du kan kontakta för stöd och hjälp. 

Lämna sidan Rensa historik

 

Observera!

Om du är 18-26 år
Vänligen kontakta Unga Vuxna som du når via receptionen. 
Telefonnummer: 0498-26 88 19
 

Om du är 27 - 65 år och ansöker om försörjningsstöd för första gången eller om du inte ansökt om försörjningsstöd inom de senaste sex månaderna måste du kontakta Försörjningsstödsenheten via telefon. 
Telefonnummer: 0498-26 33 67

Telefontid: Måndag - fredag, klockan 09:00-10:00 och 13:00 -14:00 
 

Om du är 66 år eller äldre 
Vänligen ring receptionen så kopplas du till rätt handläggare.
Telefonnummer: 0498-26 88 19

Telefontid: Måndag - fredag klockan 09:00-10:00 
 

Innan du ansöker om försörjningsstöd
Innan du ansöker om försörjningsstöd behöver du ha gjort vad du kan för att försörja dig på annat sätt. Du ska redan ha sökt alla andra bidrag och ersättningar som du har rätt till.

Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dessa innan du kan få försörjningsstöd.

Om du är gift eller sambo ska ni ansöka tillsammans då ni har ett gemensamt försörjningsansvar.

Om du är arbetslös och ansöker om försörjningsstöd måste du vara anmäld på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. 

Om du inte kan arbeta på grund av sjukdom behöver du vara sjukskriven. 

Socialtjänsten samverkar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och sjukvården med målet att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.
 

Vi ser gärna att du gör din ansökan digitalt via e-ansökan. 
Om detta inte är möjligt för dig kan du göra ansökan på pappersblankett som sänds in med posten eller lämnas i brevlådan vid socialtjänstens kontor. 
 

Lyssna på vår podd: Leva på socialbidrag

Om du är 18-26 år
Vänligen kontakta Unga Vuxna som du når via receptionen. 
Telefonnummer: 0498-26 88 19
 

Om du är 27 - 65 år och ansöker om försörjningsstöd för första gången eller om du inte ansökt om försörjningsstöd inom de senaste sex månaderna måste du kontakta Försörjningsstödsenheten via telefon. 
Telefonnummer: 0498-26 33 67
Telefontid: Måndag - fredag, klockan 09:00-10:00 och 13:00 -14:00 


Om du är 66 år eller äldre 
Vänligen ring receptionen så kopplas du till rätt handläggare.
Telefonnummer: 0498-26 88 19
Telefontid: Måndag - fredag klockan 09:00-10:00 

Du kommer då att få prata med en socialsekreterare som gör en första bedömning gällande din rätt till försörjningsstöd och vid behov bokar in dig till ett besök hos Försörjningsstödsenheten.
Vid besöket kommer handläggaren att tillsammans med dig titta på hur din situation ser ut och göra en planering för hur du ska kunna försörja dig själv i framtiden.

Efter första kontakten med en handläggare kan du skicka in din ansökan om försörjningsstöd.


Vi ser gärna att du gör din ansökan digitalt via e-ansökan.
Länk till e-ansökan

Om detta inte är möjligt går det bra att göra ansökan via pappersblankett som sänds in med posten eller som läggs i brevlådan vid socialtjänstens kontor.
Länk till nyansansökan via pappersblankett
 

I samband med att du skickar in din ansökan behöver du bifoga följande underlag:

 • kontoöversikt från de banker du är kund i
 • kontoutdrag från nu och tre månader bakåt i tiden för alla de bankkonton du har
 • hyresavtal
 • deklaration
 • läkarintyg som bekräftar din sjukskrivning (om du är sjukskriven)

Underlagen kan bifogas som PDF-filer med din e-ansökan, skickas in med posten eller lämnas i brevlådan utanför socialtjänstens kontor.
 

Spara underlag
Var noga med att spara alla underlag för utgifter och inkomster som du tar upp i din ansökan om försörjningsstöd. Detta eftersom kontroller kommer att göras och du ska då kunna styrka de uppgifter som du har lämnat. 
Spara handlingar som styrker dina uppgifter i minst tre månader.

Du kan göra din ansökan om försörjningsstöd digitalt direkt från datorn, surfplattan eller mobiltelefonen och följa ditt ärende från ansökan till beslut.

Länk till e-ansökan

Om du behöver hjälp med e-ansökan kontakta receptionen på telefon 0498-26 88 19. 

Observera!
För att kunna göra en e-ansökan måste du logga in med BankID/e-legitimation.
Om du och din make/maka/partner/sambo ansöker om försörjningsstöd tillsammans behöver ni båda kunna logga in och signera med BankID eller e-legitimation.

Länk till mer information om e-legitimation

 

Om du inte har möjlighet att använda e-ansökan kan du lämna in din ansökan genom att fylla i en pappersblankett. 
Du kan välja att själv skriva i blanketten via länken nedan och sedan skriva ut den. 
Du kan också hämta blanketten på socialtjänstens kontor eller få den hemskickad.
Skicka sedan in blanketten med posten eller lämna den i brevlådan vid socialtjänstens kontor.
Länk till blankett för nyansökan ekonomiskt bistånd

Manual för nyansökan 

 

Du lämnar in en återansökan om du redan får försörjningsstöd eller om du haft försörjningsstöd inom de senaste sex månaderna. 
Tidigast den 15:e varje månad kan ansökan för kommande månad göras. 

Från och med den 1 september 2021 gäller följande: 

 • Du skickar in din återansökan mellan den 15:e och 29:e i månaden. 
 • Du får pengar mellan den 20:e och den 31:a i månaden. 

Du kan göra din återansökan om försörjningsstöd via e-ansökan eller genom att skicka in en ansökan via pappersblankett.

Vi ser gärna att du gör din ansökan digitalt via e-ansökan. 

Om du behöver hjälp med din e-ansökan kan du kontakta din handläggare eller receptionen på telefon 0498-26 88 19.

Länk till e-ansökan

Länk till blankett för återansökan

Manual för återansökan
 

Observera!
Om du har haft försörjningsstöd föregående månad behöver du inte skicka in underlag så som kontoutdrag, fakturor eller kvitton oavsett om du väljer att ansöka via e-ansökan eller via blankett. Spara dock underlag i tre månader då stickprovskontroller görs. 

 

Arbetslös
Om du är arbetslös och ansöker om försörjningsstöd måste du vara anmäld på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete för att ha möjlighet att få försörjningsstöd.
Du ska också vara beredd att ta de arbeten och delta i de arbetsmarknadsåtgärder eller utbildningar som du erbjuds.
Socialtjänsten samarbetar vid behov med Arbetsförmedlingen och Enheten för arbetsliv om arbete, sysselsättning och utbildning.

Om du inte redan deltar i ett program genom Arbetsförmedlingen kommer du att kallas till ett informationsmöte på Vuxkomp. 

Vuxkomps websida 

Folder Vuxkomp 
 

Sjuk
Om du är sjuk ska du vara sjukskriven med läkarintyg och ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan för att ha möjlighet att få försörjningsstöd.

 

Innan du ansöker om försörjningsstöd behöver du ha gjort vad du kan för att försörja dig på annat sätt.
Du ska redan ha sökt alla andra bidrag och ersättningar som du har rätt till.

Exempel på sådana ersättningar är:

 • A-kassa.
  Är du inte med i en a-kassa kan du ansöka om ersättning hos ALFA-kassan.
 • Ersättning från Försäkringskassan.
  Till exempel bostadsbidrag, sjukpenning och underhållsstöd.
 • Studiemedel från CSN.
  Som student har du vanligtvis inte rätt till försörjningsstöd.
   

Dina tillgångar kan komma att påverka din rätt till försörjningsstöd.
Du är skyldig att redovisa alla dina tillgångar, till exempel bil, båt, husvagn, hus, fritidshus, pengar på banken, aktier, fonder samt i vissa fall pensionssparande. 

Beroende på hur lätt det är att använda och sälja av tillgångarna kan du i vissa fall få möjlighet att sälja dessa under en viss tidsperiod, ett så kallat rådrum. Efter rådrummets slut räknas tillgångarnas värde som inkomst vid beräkningen av försörjningsstöd.

 

Försörjningsstödet beräknas månadsvis och delas upp i riksnorm och behovsprövad del. Genom att lägga ihop dessa delar får man fram vad hushållet totalt behöver för att klara sig en månad och nå upp till det som kallas för en skälig levnadsnivå.

Riksnormen är beräknad att täcka kostnader för:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • fritid och lek
 • hygien
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • dagstidning
 • telefon

Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna.

 

Länk till riksnormen för försörjningsstöd (Socialstyrelsen)

 

I den behovsprövade delen ingår vanligtvis faktiska kostnader för:

 • boende
 • hushållsel
 • hemförsäkring
 • läkarvård
 • akut tandvård
 • avgift till fackförening och arbetslöshetskassa

Ibland har hushållet utgifter som inte får räknas med som till exempel banklån, kortkrediter och skulder.

Efter att man räknat fram vad hushållet totalt behöver drar man ifrån eventuella egna inkomster så som:

 • lön
 • a-kassa
 • sjukpenning
 • barnbidrag och flerbarnstillägg
 • överskjutande skatt
 • aktivitetsersättning/sjukersättning
 • aktivitetsstöd
 • underhållsstöd
 • bostadsbidrag
 • studiebidrag
 • studiestöd
 • barnpension

Om dina egna inkomster inte täcker dina utgifter enligt riksnorm och den behovsprövade delen kan du beviljas mellanskillnaden i försörjningsstöd.

Exempel:

Personliga kostnader + gemensamma hushållskostnader + behovsprövade (skäliga) kostnader - egna inkomster = behov av försörjningsstöd

Du kan själv göra en provberäkning för att se om din ekonomi ligger på en nivå som kan ge rätt till försörjningsstöd.
Tänk på att beräkningen inte är ett slutgiltigt besked eftersom det är många faktorer som avgör om du har rätt till försörjningsstöd eller inte.
I varje enskilt fall görs en individuell bedömning. 

Länk till provberäkning på Socialstyrelsens hemsida

 

Om du har svårt att få ihop din ekonomi på grund av skulder och liknande ska du i första hand kontakta Budget- och skuldrådgivningen, eftersom ekonomiskt bistånd generellt inte beviljas för sådana utgifter.

Länk till Budget- och skuldrådgivningen

 

I vissa fall kan du behöva betala tillbaka försörjningsstödet.

Detta gäller om;

 • försörjningsstödet har betalats ut som förskott på förmån
 • försörjningsstödet har betalats ut vid arbetskonflikt
 • för stort belopp har betalats ut på grund av ofullständiga eller oriktiga uppgifter

Eftersom försörjningsstödet är behovsprövat, måste en utredning göras av ditt behov av stöd.
Du måste kunna styrka dina inkomster och sådana utgifter som inte täcks av riksnormens grundbelopp.
Handläggaren har rätt att kontakta bland annat Försäkringskassan och Arbetslöshetskassan för kontroll av dina uppgifter.

I alla ärenden som gäller försörjningsstöd kontrolleras uppgifter om inkomster med Försäkringskassan och uppgifter om fordonsinnehav med bilregistret.

Om du inte ger samtycke till att handläggaren kontrollerar dessa eller andra uppgifter om din ekonomi kan det försvåra eller göra det omöjligt att utreda ditt behov av försörjningsstöd.

Observera!
Om du lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan du polisanmälas för bedrägeri.

Var noga med att spara alla underlag för utgifter och inkomster som du tar upp i din ansökan om försörjningsstöd. Detta eftersom kontroller kommer att göras och du ska då kunna styrka de uppgifter som du har lämnat. 

Spara handlingar som styrker dina uppgifter i minst tre månader.

 

Socialtjänsten förmedlar inga bostäder.
Om du söker bostad kan du vända dig till Gotlandshem, Kuststaden eller någon av de privata hyresvärdarna som finns runt om på ön.
På sidor som Blocket.se annonseras boenden att hyra i andra hand.

För att få möjlighet till förtur till en lägenhet hos Gotlandshem krävs följande:

 • Sökande ska ha varit folkbokförd på Gotland de senaste 2 åren.
 • Sökande har inga egna möjligheter att lösa bostadsfrågan t ex genom kötid i bostadskön eller ekonomiska möjligheter att köpa en bostad.
 • Ska uppfylla hyresvärdens villkor för godkännande avseende bostad.
 • Den befintliga bostaden kan inte användas p g a akut händelse.
 • Sökande har styrkta skäl som är bostadsrelaterade t ex allvarlig sjukdom, psykiska, fysiska eller sociala skäl eller allvarlig hotbild.
 • Underlag ska styrka att det är omöjligt för sökande att bo kvar i nuvarande bostad med hjälp av varken bostadsanpassning, stöd i hemmet eller rehabilitering.

I övrigt gäller:

 • Egna kö-dagar hos Gotlandshem eller Kuststaden ska alltid användas i första hand.
 • Förtur beviljas i regel bara en gång. Tackar man nej till lägenhetserbjudande är förturen förbrukad.
 • Vid beviljad förtur erbjuds bostad på eller nära den ort som ligger närmast nuvarande boende.
 • Beskedet gällande förtur kan inte överklagas.

Skäl som inte anses vara tillräckligt starka för förtur är bland annat:

 • Tackat nej till tidigare lägenhetserbjudande och skälen är oförändrade.
 • Bostadslöshet i samband med separation/skilsmässa.
 • Om du bor för trångt.
 • Att din boendesituation är otillfredsställande av andra skäl till exempel på grund av störande omgivning eller för hög boendekostnad.