Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 
Telefon: 0498 - 26 90 00 (växel)
E-post*: registrator-bun@gotland.se 

(*Ärenden som rör förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, barn- och elevhälsa, kulturskola och Fenomenalen Science Center)

Ytterligare kontaktinformation
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Elev skriver i skrivbok

Förskoleklass

Förskoleklass (F) är obligatorisk för alla barn som är 6 år. Verksamheten i förskoleklass har gemensam läroplan med grundskolan och omfattar minst tre timmar per dag.

Varje förskoleklass leds av en förskollärare eller lärare som har det pedagogiska ansvaret. Det finns en ansvarig rektor för verksamheten. I förskoleklassen blandas lek, skapande arbete och lärande. Barnet får skolvana och en mjuk övergång till grundskolans första klass.

På Gotland är förskoleklasserna integrerade med grundskola och fritidshem. I förskoleklassen går även elever som i årskurs 1 tas emot i särskolan.

Under den tid föräldrarna arbetar eller studerar erbjuds barn 6-12 år i första hand placering i fritidshem.

Ansökan till förskoleklass

Gotland tillämpar fritt skolval i mån av plats. Det innebär att du som vårdnadshavare har rätt att välja en annan grundskola än hemskolan - den grundskola som eleven normalt tillhör. Skolvalsperioden är mellan den 15 januari och 5 februari. 

Mer information om skolvalet www.gotland.se/skolval