Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Förskolebarn med förskollärare på klapperstensstrand

Förskola och skola

Välkommen till Region Gotlands sidor om förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola och Fenomenalen Science Center.

Alla barn på Gotland ska få med sig de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna utvecklas, lyckas i skolan och få förutsättningar för ett livslångt lärande och  kunna delta aktivt i samhällslivet.

Särskilt fokus finns inom Region Gotland på att skapa goda lärmiljöer, likvärdig utbildning av hög kvalitet för våra elever oavsett vilken skola man går i och att alla barn och elever ska få en god språkutveckling.

Hitta direkt