Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 
Telefon: 0498 - 26 90 00 (växel)
E-post*: registrator-bun@gotland.se 

(*Ärenden som rör förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, barn- och elevhälsa, kulturskola och Fenomenalen Science Center)

Ytterligare kontaktinformation
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Förskolebarn med förskollärare på klapperstensstrand

Förskola och skola

Välkommen till Region Gotlands sidor om förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola och Fenomenalen Science Center.

Alla barn på Gotland ska få med sig de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna utvecklas, lyckas i sina studier och få förutsättningar för ett livslångt lärande. Utbildningen ska ge förståelse för sammanhang så att det finns grund för att aktivt kunna delta i samhällslivet.

Särskilt fokus finns inom Region Gotland på att skapa goda lärmiljöer, likvärdig utbildning av hög kvalitet för våra elever oavsett vilken skola man går i och att alla barn och elever ska få en god läsförmåga.

Skolvalet 2021

Skolvalet pågår den 15/1 till 5/2 för barn som ska börja i förskoleklass hösten 2021.

Information om nya coronaviruset

Region Gotland följer utvecklingen. Här finns samlad information.

Pedagog Gotland

Region Gotlands pedagoger delar med sig av kunskaper och erfarenheter
Kvinna stående mot bakgrund

Karriärväxla och bli lärare

Är du akademiskt utbildad och redo för en ny utmaning? Ansök till ledarskapsprogrammet.

Framtidens förskola och grundskola

Hur ska den se ut? Detta utreds just nu. Förändringar behövs för att möta ett antal utmaningar: lärarbrist, skillnader i förutsättningarna att bedriva utbildning, skillnader i elevresultat, begränsade ekonomiska resurser m.m.

Hitta direkt