Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 
Telefon: 0498 - 26 90 00 (växel)
E-post*: registrator-bun@gotland.se 

(*Ärenden som rör förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, barn- och elevhälsa, kulturskola och Fenomenalen Science Center)

Ytterligare kontaktinformation
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förskola och pedagogisk omsorg

På Gotland finns det flera förskolor att välja mellan. Både förskolor som drivs av Region Gotland och fristående förskolor. Här kan du läsa om vilka förskolor som finns, hur du ställer dig i kö, vilka regler som gäller med mera. Du kan också jämföra förskolor.

De fristående förskolorna har egna köer. Ta därför kontakt direkt med den förskolan som du är intresserad av.

Pedagogisk omsorg finns endast i fristående regi på Gotland.