Kontakt

Lisa Lindell
Strateg kvalitet och utveckling, ansvarig för Förnyelsepriset
Telefon: 0498-26 97 62
E-post: lisa.lindell@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förnyelsearbete

Region Gotland arbetar ständig med förnyelse- och förbättringsarbete. Förnyelsepriset är Region Gotlands eget pris som syftar till att stimulera utvecklingsarbete och uppmärksamma goda förebilder som jobbar för att förbättra service och kvalitet för dem vi finns till för.

Förnyelsepriset består av fem priskategorier med en sammanlagd prissumma om 100 000 kronor. Prissumman ska användas för att stimulera verksamhetsutveckling eller medarbetarens vidareutveckling så att det gagnar verksamheten.

Medarbetare i Region Gotland, Gotlandsmusiken och Gotlandshem kan
nominera sig själva, kollegor eller andra verksamheter.

Förnyelseprisets priskategorier

 

Nominera 

Har du, dina kollegor eller någon annan verksamhet genomfört ett bra utvecklingsarbete? Då förtjänar det att uppmärksammas! Nominera dig själv, arbetsgruppen eller någon annan i vår e-tjänst.

Nomineringen till årets förnyelsepris är nu stängd. 

E-tjänst - Nominera till förnyelsepriset

För att uppmärksamma goda insatser och identifiera föredömen.

Bidrag kan komma antingen från en verksamhet inom organisationen, ett kommunalt bolag eller från en enskild medarbetare. En person måste stå som kontaktperson för bidraget.

Man kan föreslå sig själv eller någon annan, både enskilda personer eller verksamheter.

Det finns en granskningsgrupp som gör en första kvalitativ bedömning av bidragen. Granskningsgruppens uppdrag är att utvärdera varje tävlingsbidrag och därefter nominera vinnarkandidater till juryn. Gruppen består av personer med god kännedom om olika verksamheter och goda kunskaper om  utvecklingsarbete. 

De bidrag som som går vidare från granskningsgruppen bedöms senare av en jury. Juryn består av regionstyrelsens ordförande, regiondirektören och representanter från Uppsala Universitet, Almi, Sveriges kommuner & landsting, Centrala samverkanskommittén samt förra årets vinnare.

Vinstpengarna kommer från regionfullmäktige.

Bidrag som varit med tidigare år, men inte vunnit, kan vara med och tävla igen.

Ja, alla regionens bolag kan delta - däremot är priset inte öppet för andra externa utförare.

Nej, inte på annat sätt än att man kan svara på eventuella frågor som granskningsgruppen eller juryn ställer under arbetets gång. Däremot kan man, innan anmälningstiden gått ut, skicka in kompletterande handlingar som man vill ska ingå i bedömningen.

Regionfullmäktige kräver en återrapportering av hur prispengarna har använts. Vidare förväntas vinnarkandidaterna delta på prisutdelningsceremonin. Samtliga vinnarkandidater förväntas även vara beredda på att presentera sina bidrag i samband med prisutdelningsceremonin.

De bidrag som går vidare har beskrivit förbättringsområdet, hur man gått till väga för att lösa uppgiften samt vilket resultat som uppnåtts.

Årets förnyare koras på Förnyelsedagen. Då delas samtliga priser ut.