Kontakt

Lisa Lindell
Strateg kvalitet och utveckling, ansvarig för Förnyelsepriset
Telefon: 0498-26 97 62
E-post: lisa.lindell@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland tilldelas internationellt innovationspris för sitt förnyelsearbete behandling av deponigas


Det är Lisa Larssons innovation; behandling av deponigas med regenerativ termisk oxidation, som prisas i kategorierna "Responsible och Renewable" & "Public Sector"

Region Gotland är en av årets fem svenska vinnare av det internationella innovationspriset Quality Innovation Award 2019
 

Domarkommitténs motivering lyder:
I Sverige står utsläppen från deponier för 1-2% av de totala växthusgaserna. Region Gotland har utvecklat och implementerat en ny teknik som renar deponigaserna till 99,7% och även eliminerar föroreningar i form av dioxiner, kväveföreningar och svavelväten.

Den nya lösningen täcker dessutom de egna driftkostnaderna genom att överskottet går till fjärrvärmeproduktion. Innovationen är väl värd att uppmärksammas för att spridas till användning vid andra deponier och tillämpningar.

 

Innovationerna kommer att representera Sverige i den internationella tävlingen med ceremoni i Tel Aviv i februari 2020