Kontakt

Lisa Lindell
Strateg kvalitet och utveckling, ansvarig för Förnyelsepriset
Telefon: 0498-26 97 62
E-post: lisa.lindell@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Vi tänker nytt - vi utvecklar tillsammans!

Ännu ett innovationspris till Region Gotland!

Nina Tofftén och Jonathan Hägbom tar emot priset Quality innovation award 2021, för arbetet: Ungdomsgård online.

 

Nina Tofftén och Jonathan Hägbom tar emot priset  Quality innovation award 2021

Ungdomsgård online har handlat om att i pandemins spår med smittskyddsrestriktioner och social isolering som följd skapa en trygg mötesplats för ungdomar online via plattformen Discord, med olika aktiviteter: t.ex spel, workshops, filmvisning och även enskilda samtal med någon fritidsledare – allt utifrån ungdomarnas egna behov.

- Detta är fantastiskt roligt och en bekräftelse på vårt arbete. Vi är väldigt nöjda med vad vi har åstadkommit tillsammans och hoppas att vi kan fortsätta trenden med att hitta nya sätt att få kontakt och skapa relationer med ungdomar, säger fritidsledaren Jonathan Hägbom, som tillsammans med sina kollegor jobbat fram idén med en ungdomsgård som flyttat ut på nätet.

Juryns motivering: 

”Via en redan etablerad digital plattform och med ett hälsofrämjande perspektiv i fokus har innovationen ungdomsgård online hjälpt många ungdomar från psykisk ohälsa under pandemin. Innovationen utformades utifrån användarens behov genom att snabbt ställa om från fysiska- till digitala möten och skapa en trygg mötesplats så fri från diskriminering, mobbing och utsatthet som möjlig. En miljö där ungdomar dessutom möter utbildad socialpedagogisk personal med mångårig erfarenhet.” 

Quality Innovation Award är en utmärkelse som delas ut varje år för innovationer som tydligt påvisar ökad kvalitet för till exempel kunder, medarbetare, leverantörer eller samhället. Quality Innovation Award är ett samarrangemang mellan kvalitetsinstitut i flera länder. 2019 tilldelades Region Gotland priset för innovationen ny behandling av deponigas.