Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vad vi erbjuder dig

Det är viktigt för oss att du trivs och att du hittar en balans mellan jobb och fritid samt att du känner trygghet i din anställning. Som medarbetare i Region Gotland erbjuder vi dig följande:

Som medarbetare i Region Gotland har du möjlighet att utöva friskvård på arbetstid en timme per vecka. Om detta inte fungerar för verksamheten får du som medarbetare ett friskvårdsbidrag som kan ersätta en del av dina kostnader för motions- och friskvårdsaktiviteter på fritiden, upp till ett maxbelopp.

Du har även fri tillgång till vårt gym som är placerat i centrala Visby, på Korpen. Du som medarbetare har också möjlighet till rabatterade priser hos vissa friskvårdsaktörer runt om på ön. Som medarbetare kan du i samråd med din chef få tillgång till förebyggande stöd från företagshälsovården om det skulle bli aktuellt. De bidrar med insatser och kunskap för att främja en positiv hälsoutveckling samt förebygga och hantera ohälsa hos medarbetarna i Region Gotland.

Som medarbetare i Region Gotland omfattas du av flera olika försäkringar via våra kollektivavtal. Till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring. Hos oss kan du känna dig trygg!
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtalade tjänstepension som kompletterar den lagstadgade pensionen. Vi betalar en årlig pensionsavgift motsvarande 4,5 procent av inkomsten till den pensions- eller fondförsäkring som du själv väljer. Avtalet innehåller även pension till efterlevande/familjeskydd.
Vid sjukdom får medarbetare sjuklön i upp till 14 kalenderdagar. Därefter utbetalas ett belopp som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, dock längst till och med den 90:e kalenderdagen i sjukperioden.
Region Gotland tillhandahåller ett förmånligt sätt för dig att spara till din pension. Det kallas löneväxling och innebär att du placerar en del av din lön i en tjänstepension före skatteavdraget. Det lägsta beloppet du kan löneväxla är 500 kronor per månad och ditt val gäller tillsvidare, dock för minst ett år i taget.
Som medarbetare i Region Gotland har du minst 25 semesterdagar per år. När du fyllt 40 år får du 31 dagar och vid 50 fyllda år får du 32 dagar, det vill säga drygt sex veckor semester.

Hos oss har du möjlighet att själv påverka din arbetstidsförläggning, givetvis med hänsyn till verksamhetens krav och behov. Beroende på verksamheten ser arbetstidsmodellerna olika ut.

Region Gotland följer reglerna i föräldraledighetslagen, som ger dig rätt att vara föräldraledig på heltid eller deltid. Du har rätt att jobba deltid till och med att barnet är åtta år eller slutat första klass.
Medarbetare som haft en anställning under minst 365 kalenderdagar innan betald föräldraledighet får ett tillägg som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, under högst 180 kalenderdagar i följd. Tillägget baseras på den lön som gäller vid första kalenderdagen av föräldraledigheten.
Du har möjlighet att låna elcykel eller boka en miljöbil via bilpoolen för transporter i tjänsten.
Medarbetare som arbetar vid bildskärm får vid behov glasögon efter utprovning hos optiker.