Kontakt

Ring oss på förlossningen 

När du har värkar, regelbundna med c:a 5 min intervall

Om du misstänker att vattnet har gått

Om du får en blödning

Om du får värkar före vecka 36

Om det är något annat du undrar över

Telefon
0498-26 80 02

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till förlossning/BB i Visby

Vi har alltid individuellt omhändertagande vilket betyder att vi anpassar vården efter ditt behov.

Varje förlossning är unik och det är svårt att veta innan hur just du kommer att uppleva situationen.

Var öppen för att ta ett steg i taget och skriv gärna ner om du har några särskilda önskemål eller funderingar.

Ring oss om du undrar över något eller är orolig. Det är bättre att du ringer en gång för mycket. Det viktigaste är att du känner dig trygg.

Vi finns till för att hjälpa och stödja er!

Tillfällig förändring gällande partners och stödpersons närvaro på BB

Efter nya direktiv från smittskyddsläkare 2020-04-09. En frisk medföljande tillåts på Förlossning/BB. 
 
En frisk och symtomfri partner eller stödperson är välkommen att närvara under förlossningen och efteråt på avdelningen. Hen måste dock stanna på avdelningen hela tiden. Detta under förutsättning att plats finns.
 
Sedan tidigare råder det besöksförbud på vårdavdelningarna på Visby lasarett.