Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Barn som ligger på gräsmatta

Förälder i nytt land

Alla föräldrar kan uppleva utmaningar i föräldraskapet. Och alla behöver stöd ibland.
  • Vill du veta mer om hur du kan stärka ditt barns självkänsla och självförtroende?
  • Vill du veta mer om vad du som förälder har för rättigheter och skyldigheter i Sverige?
  • Vill du veta mer om hur du kan sätta gränser och samtidigt bygga en god relation till ditt barn?
På kursen Förälder i nytt land kan du få prata med andra som varit eller är i samma situation som du!

I Sverige är det vanligt att föräldrar deltar i föräldrastödjande insatser under hela barnens uppväxt. För dig som inte är uppväxt i Sverige och vill delta i en föräldragrupp på ditt eget språk finns möjlighet att anmäla dig till kursen Förälder i nytt land.

Kursen syftar till att skapa ett tryggt föräldraforum som lämnar utrymme för såväl information och dialog inför de utmaningar som nyanlända och utrikesfödda möter som föräldrar i Sverige. I kursen får du prata med andra föräldrar om hur det är att vara förälder i Sverige. 

Läs mer om hur du anmäler dig till kursen Förälder i nytt land